Hyödyt ja käyttötavat

Taloyhtiöt

 • Viestinnän tehostaminen on erinomainen tapa parantaa hallitustyön arvostamista, jolloin myös taloyhtiön johtaminen helpottuu.
 • Riittävä ja oikea-aikainen viestintä taloyhtiön osakkaille ja asukkaille lisää avoimmuutta  ja parantaa asumisviihtyisyyttä.
 • Viestintä edistää taloyhtiön hyvää hallintoa ja on hyvä tapa vähentää osakkaiden, hallituksen ja isännöitsijän välisiä erimielisyyksiä.
 • Viestinnän aktivointi asumisen ja asumiskustannusten kannalta merkittävissä asioissa, lisää luottamusta ja yhteenkuuluvuutta.
 • Mm. saneerausten aikana toivotaan entistä aktiivisempaa tiedottamista, jolloin asumiseen vaikuttavat haittatekijät voidaan ennakoida ajoissa.
 • Viestinnällä voidaan ennaltaehkäistä tapaturmia sekä lisätä jokaisen asukkaan tietoisuutta niiden ennaltaehkäisemiseksi.
 • Taloyhtiön yhteiset pelisäännöt ja tärkeät tiedotteet ovat kaikkien nähtävillä, jatkuvasti ja kiistatta.
 • Vanhoja tiedotteita ei löydy enää seiniltä, vaan tiedotteet ovat ajastuksen avulla nähtävissä juuri silloin kun ne ovat ajankohtaisia.

Isännöinti ja huolto

 • Tiedottamisen helppous ja reaaliaikaisuus madaltaa viestinnän kynnystä sekä säästä resursseja ja kustannuksia.
 • Yleisiä tiedotteita ei enää tarvitse erikseen tulostella ja  viedä porraskäytäviin.
 • Tehokas viestintä parantaa isännöinnin ja huollon palvelua ja palvelumielikuvaa
 • Riittävä ja oikea-aikainen viestintä edistää taloyhtiön hyvää hallintoa ja vähentää erimielisyyksiä.

Palvelukodit ja opiskelija-asunnot

 • Riittävä ja oikea-aikainen viestintä parantaa asumisviihtyisyyttä, sekä lisää yhteenkuuluvuuden tunnetta.
 • Viestinnällä voidaan aktivoida asukkaita toimimaan halutulla tavalla.
 • Viestintä on erinomainen keino luoda palveluille lisäarvoa.
 • Tiedottamisella voidaan ennaltaehkäistä tapaturmia ja muistuttaa asukasturvallisuutta lisäävistä asioista.
 • Toiminnan aikatauluista tiedottaminen, ruokalistat, viikko-ohjelmat ym. palvelut ovat helposti päivitettävissä ja aina asukkaiden nähtävissä.
 • Myös kuntien ja muiden palvelutarjoajien tiedotteilla voidaan luoda lisäarvoa palvelulle ja asukkaille.