Asukasviestinnän opasteet ja ohjeistukset

Asukkaille suunnatun viestinnän suunnittelussa tulee lähteä liikkeelle siitä, että selvitämme, mitä tietoa asukkaat tarvitsevat ja mitkä viestintäkanavat ovat käytössä heidän arjessaan.

Asumiseen liittyvien opasteiden ja ohjeistusten tulee tukea niiden käyttäjää, jolloin niiden suunnittelussa ja tuottamisessa olisi hyvä huomioida seuraavat asiat:

 

  1. Ohjeistusta annetaan asukkaille automaattisesti ja säännöllisesti. Viestinnän automatisointi helpottaa ohjeistusten tuottajaa.
  2. Ohjeet ovat aina asukkaan saatavilla ja niiden tulisi olla helposti löydettävissä. Porrasnäytöt tavoittavat asukkaat silloinkin, kun käytössä ei ole omaa tietokonetta.
  3. Ohjeiden tulee olla tilannekohtaisia. Asukkaalle tulee lähettää ajankohtaista tietoa oikeaan aikaan huomioiden kaikki tarvittava tieto ja toiminnanohjaus. Ajankohtaiset viestit tavoittaa asukkaat tehokkaimmin oikein valituilla viestintätyökaluilla.
  4. Ohjeiden tulee olla lyhyitä, helposti ymmärrettäviä ja toteutettavia. Myös selkeisiin kokonaisuuksiin ryhmitelty sisältö helpottaa luettavuutta.

lajitteluohjeet-one4all-porrasnaytto.jpg

 

Digitaaliseen porrasnäyttöön saa kerralla kiinteistönpidon PNT@hallintajärjestelmän kautta syötettyä useampiakin ajankohtaisia tiedotteita, niin kirjallisia kuin visuaalisia. Viestien näkyvyyden voi ajastaa.