Jokainen lapsi ansaitsee ystävän

Yksinäisyys on kohtuuton taakka kannettavaksi pienillä harteilla. Ystävän löytäminen voi kuitenkin olla raastavan vaikeaa silloin, kun lapsella on fyysinen vamma. Ystävystymistä saattavat vaikeuttaa erilaiset mahdollisuudet toimia tai se, ettei tule ymmärretyksi. Usein ystävyyden tiellä ovat myös aikuiset, jotka tietämättään luovat esteitä lasten väliselle kanssakäymiselle.

One4all on mukana Invalidiliitto järjestämässä "Jokainen lapsi ansaitsee ystävän" - kampanjassa, jonka lahjoitusvaroilla järjestetään leirejä ja muuta toimintaa vammaisille lapsille ja heidän perheilleen. Jotta jokainen löytäisi ystävän.

Avun pyytäminen on joskus vaikeaa. Sen antaminen ei.