Asukkaiden sitouttaminen osaksi taloyhtiöiden viestintää

Taloyhtiöiden monikanavainen digitaalinen viestintä - osa onnistunutta palvelutoimintaa

Asensimme nyt lokakuussa useita digitaalisia porrasnäyttöjä Espoon, Helsingin ja Tampereen kohteisiin. Palveluamme hyödyntävä asiakkaamme pilotoi menestyksekkäästi tuotteemme jo keväällä 2016, ja luottamuksellinen yhteistyömme jatkuu edelleen.

Onnistunut viestintä on osa hyvää palvelutoimintaa ja se on nousemassa merkittäväksi tekijäksi, kun mitataan talo- ja vuorataloyhtiön tehokkuutta, tuloksellisuutta ja asiakastyytyväisyyttä. Asukkaiden tiedontarve, tiedonhankinnan ja -jakamisen tavat ovat voimakkaasti lisänneet vaatimuksia helpottaa ja tehostaa taloyhtiöiden viestintää. Digitaaliset porrasnäyttömme yhdessä PNT®mobile mobiilisovelluksen eli mobiiliapplikaation kanssa ovatkin monikanavainen ratkaisu taloyhtiöiden digitaalisen viestinnän kehitystarpeisiin.

PNT®mobile - kahdensuuntaisen viestinnän mobiilisovellus

Erityisesti PNT®mobilen hyödyt on huomattu. Keväällä 2017 käyttöönotettu mobiilisovellus tehostaa reaaliaikaista viestintää isännöitsijän, hallinnon ja asukkaiden välillä. Mobiilisovellus toimii saumattomasti sekä digitaalisten porrasnäyttöjen kanssa että erillisenä palveluna.

PNT®mobile - ratkaisu asukasviestintään

PNT®mobile sitouttaa asukkaat mukaan viestintään ja sen avulla heillä on asumisen tiedot samassa paikassa. Mobiilisovellus toimii asukkaille, asukastoimikunnalle ja muille sidosryhmille informaatiokanavana. Sen kautta toimivat Push-ilmoitukset, tiedotteiden lukukuittaus, kyselyt, varauskalenterit, asukkaiden ilmoitustaulu ja virtuaalinen kirpputori. Sovellus kokoaa yhteen tarpeelliset ohjeet, säännöt, pelastussuunnitelman ja dokumenttipankin.

PNT®mobile on ladattavissa Android:lle ja iOS:lle, ja se on käytettävissä myös selaimella.