Kiinteistöjen kosteusvauriot - viestintä osaksi kiinteistöhallintaa

Kiinteistö on toiminnallinen kokonaisuus, jonka keskiössä ovat hyvät asumisolot. 

Kosteusvaurioiden ennaltaehkäisy on osa järkevää kiinteistöhallintaa, ja siksi strategisella ja systemaattisella viestinnällä vaikutetaan kokonaisvaltaiseen kiinteistöhallintaan ja siitä vastuussa olevien eri sidosryhmien sitouttamiseen.

Ratkaisukeskeinen viestintä on osa kiinteistöhallinan toiminnanohjausta. Sen tavoitteena on, että kiinteistöjä käytettäisiin oikein, sekä korjattaisiin oikein ja loogisessa järjestyksessä välttyen näin tarpeettomilta kuluilta.

Kohdennetulla viestinnällä:

  • Vaikutetaan kokonaisvaltaiseen kiinteistöhallintaan eli kiinteistöomaisuuden systemaattiseen hoitoon.
  • Vaikutetaan asukkaiden asumistyyliin lisäämällä tietoutta vastuusta ja siihen liittyvistä toimenpiteistä.
  • Sitoutetaan osakkaat ja asukkaat osaksi yhteistyötä ja vastuuta.
  • Välitetään taustatietoa kyseisen kiinteistön rakenteellisista erityispiirteistä, niiden aiheuttamista ongelmista ja korjaamistavoista.

Vastuutahot, joille viesti tulisi kohdennetaan:

  • Hallitus
  • Osakas
  • Sijoittajaomistaja
  • Vuokralainen

Kysy lisää viestintäratkaisuistamme!


Kiinteistöalan Kustannus Oy on julkaissut Kodin märkätilat - riskit, vastuut ja korjaaminen kirjan, joka pureutuu syvemmin aiheeseen.

Taustaa Suomen Kiinteistölehti artikkelissa.