Digitaaliset palvelut kiinteistön arvon rakentajana

 

KIINTEISTÖN ARVON TEKIJÄT

Asuinkiinteistön keskeisiä arvon määrittelijöitä ovat olleet mm. hyvä sijainti ja toimivat liikenneyhteydet, rakennusten arkkitehtoninen laatu ja rakennussuunnittelun yksityiskohdat.

Myös strategisesti suunnitelmallinen kiinteistönpito toimii kiinteistön arvon osatekijänä näkyen näin myös asuntojen hinnoissa. Kun kiinteistöä kunnostetaan ja kehitetään johdonmukaisesti entistä viihtyisämpään, turvallisempaan, terveellisempään, toimivampaan tai ympäristöystävällisempään suuntaan, on sillä kokonaisvaltainen merkitys kiinteistön arvon lisäksi asukkaiden elämänlaadun paranemiseen.

 

ASUMISVIIHTYVYYTTÄ, TURVALLISUUTTA JA ARJEN PALVELUJEN TOIMIVUUTTA

Asumisen mukavuutta ja turvallisuutta lisäävät palvelut ovat yhä enemmän asumisen arvoa määrittelevä tekijä, silloin kun asukas valitsee itselleen sopivimman kodin. Kiinteistölle määriteltyjä laadullisia tavoitteita haetaan osakkaiden ja asukkaiden tarpeet huomioivilla palveluilla.

Kun kiinteistöjen käyttämättömiä tiloja halutaan ottaa hyötykäyttöön, on useammankin tilan, kuten saunan, pesutuvan, kuivaushuoneen, asukas-, harrastus- tai monitoimitilavarausten hallinnointi yhden digitaalisen varausjärjestelmän kautta huomattavasti järkevämpää.

 

One4all_PNT_manager_hallintajarjestelma.jpg

PNT®manager hallintajärjestelmän kautta on helppo hallita useamman tilan varauskalentereita.

Maksupalvelussa asukas maksaa varauksen yhteydessä varaamansa tilan joko pankki- tai luottokortilla, jolloin suoritetut varausmaksut vähentävät myös kiinteistönpidon työtä.

 

02_OK.jpg

Asukas voi varata tilan sähköisestä varauskalenterista käyttöönsä missä ja milloin tahansa. Tilavaraus on mahdollista tehdä
sekä digitaalisen kosketusnäytön että PNT®mobile asukassovelluksen kautta.

Asukkaiden käytössä olevien yhteistilojen varausten sähköistäminen sekä varauskalenteri- ja kulunohjaus mahdollistaa esimerkiksi nyt myös sen, että saunan kiuas kytkeytyy päälle reilusti ennen saunavuoron alkua.

Releohjauksella aktivoidaan saunan sähkökiuas käynnistymään 30–60 minuuttia ennen tilaan pääsyä. Näin saunoja ei tarvitse manuaalisesti käynnistää, ja sauna on lämmin vain silloin kun sinne on menossa saunojia.

Lukituksen ketjutus, yhteistilan avaimen disablointi ja releohjaus sekä kulunohjaus ja ajastus varattaviin yhteistiloihion laajentavat lisäksi tilojen käyttömahdollisuuksia ja tiloihin kulkua.

 

03_OK.jpg

Nykyaikainen kulunohjausjärjestelmä tekee ylimääräisistä avaimista tarpeettomia sillä asukas pääsee
henkilökohtaisella PIN-koodillaan sisään varaamaansa tilaan varaamallaan ajalla.

Varauskalenteri- ja kulunohjausjärjestelmä auttaa myös kehittämään kiinteistöstä yhä turvallisemman asua, sillä kulunohjauksella estetään vahingollinen ja tahallinen pääsy asuinkiinteistöjen yhteistiloihin.

 

Tilojen joustava ja tehostettu käyttö tukee näin erinomaisesti kiinteistöjen kehittämistä asukasystävällisempään suuntaan! 

 

Ajanmukaisilla palveluilla luodaan myös kiinteistössä liikkuville näkyvä kuva kiinteistön arvosta. Modernit asukasviestintään kehitetyt digitaaliset porrasnäytöt siistivät rappukäytävän ilmettä ja luovat mielikuvan strategisesti tavoitteellisesta kiinteistöviestinnästä, jolla halutaan osallistaa asukkaat ja osakkaat mukaan vaikuttamaan oman asumisensa kehittämiseen.
 

06.jpg

Esteettömyys on myös arvoa lisäävä tekijä kiinteistön kehittämiselle. Esteetön pääsy kosketusnäyttöjen kautta
esim. digitaalisiin varauskalentereihin on liikuntarajoitteisia palveleva ratkaisu.  
 
 

ENERGIATEHOKKUUS KIINTEISTÖN ARVON MÄÄRITTELIJÄNÄ

Aktivoivalla vaikuttamisviestintällä voidaan haastaa asukkaat mukaan energiatehokkaamman taloyhtiön kehittämiseen. Tiedottamalla asukkaille tavoitteista, niihin tähtäävistä toimenpiteistä ja saavutetuista tuloksista annetaan asukkaille yhä aktiivisempi rooli omien asumistottumuksien muuttamiseen ja kehittämiseen.

Asukkaiden kiinnostusta ja osallistumista energiankulutuksen seurantaan lisätään tiedottamalla konkreettisista veden- ja lämmönkulutuksen käyttötottumuksiin vaikuttavista tekijöistä.

Tavoitteellisella asukasviestinnällä voidaan vaikuttaa asukkaiden energiankulutuksen sääntelyyn ja sen myötä asumiskustannusten pienenemiseen. Kiinteistöstrategiaan sidottu suunnitelmallinen viestintästrategia toimiikin näin parhaimmillaan myös kiinteistön arvon rakentaja.

 

KIINTEISTÖNPIDON VÄLINEET KIINTEISTÖN ARVON TEKIJÖINÄ

Kiinteistönpidon välineistöä on hyvä kehittää entistä asukasystävällisempään ja käyttäjälähtöisempään suuntaan, kytkeä ne osaksi kiinteistöstrategiaa, yhteistä suunnitelmaa kiinteistön arvon kehittämisestä.