Menestyvällä taloyhtiöllä on strategia

 

AKHA – Opinto- ja messuristeilyn avaus 1.9.2018
Kiinteistöneuvos ja hallituksemme puheenjohtaja Reijo Savolainen

 

One4all-Asukaskysely-Taloyhtio-Strategia.jpg

Isännöintiliitto on myöntänyt kiinteistöneuvos Reijo Savolaiselle elämäntyöpalkinnon. Reijo on kehittänyt suomalaista taloyhtiöelämää lähes 40 vuotta. Savolainen on muun muassa kehittänyt taloyhtiöiden strategista johtamista, talousarvioita ja tilinpäätöksiä sinnikkäästi työnsä ohella. "Johtotähtenä on ollut suunnitelmallisuuden, taloudellisen tehokkuuden ja asumisviihtyvyyden parantaminen", Savolainen sanoo.

Hyvän hallintotavan mukaan:
Taloyhtiöllä on oltava osakkaiden yhteisen tahdon mukainen strategia,
josta päätetään yhtiökokouksessa.
Taloyhtiö tarvitsee strategian ja tavoitteet, jotta se voi toimia tehokkaasti
ja suunnitelmallisesti.


Mitä strategia on?

 • Tavoitesuunnitelma
 • Tavoitteiden toteutumiseen ja menestykseen johtavat toimintatavat
 • Strategia edellyttää oikeita tavoitteita ja erityisesti yhtiön sitoutumista niihin
 • Strategia on vahva tahtotila

Strategian laadintavaiheet:

 1. Oivallus ja innostus
 2. Taloyhtiön tilannekuvan luominen: elinkaaritilanne, tekninen ja taloudellinen kunto, riskit, asukkaiden ja osakkaiden tarpeet, arvot ja asenteet, heikkoudet ja vahvuudet, uhat ja mahdollisuudet
 3. Käytännön toimenpiteet: asukas- ja osakaskyselyt, pihaparlamentti, useat hallituskäsittelyt, yhtiökokouskäsittely, säännöllinen päivittäminen ja kertaus yhtiökokouksessa vuosittain

Alla esimerkkejä asukkaille ja osakkaille lähetettävistä kysymyksistä, joiden pohjalta voi päivittää taloyhtiön strategiaa *

PNT®mobile sovelluksen tai selaimen kautta voi asukkaille ja osakkaille lähettää kohdennetusti strategian päivittämiseen tarvittavat kysymykset. Vastaukset on myös koottavissa sähköisesti PNT®manager hallintajärjestelmän kautta.

Strategisen suunnitelman sisältö:

 1. Kuvaus taloyhtiöstä ja sen tilanteesta
 2. Taloyhtiön toiminta-ajatus eli missio
 3. Visio eli tavoitteeksi asetettu taloyhtiön ja sen kiinteistön tulevaisuuden tila
 4. Osatavoitteet
 5. Toimenpiteet, joilla visio saavutetaan ja niiden alustava ajoitus

Visio

 1. Aikaan sidottu tiettyyn ajankohtaan ulottuva tavoitetila
 2. Tärkein osa strategista suunnitelmaa
 3. Ilman visiota ei voi suunnitella toimenpiteitä
 4. Esimerkki: ”Taloyhtiömme on vuoteen 2025 mennessä...”
 5. Vaikea, mutta mahdollinen
 6. Taloyhtiön ja osakkeiden arvoa nostava tai vähintään säilyttävä
 7. Visio, joka ei ole aikaan sidottu ja konkreettinen on turha haave
 8. Konkretisoitava strategiset toimenpiteet vision saavuttamiseksi

Toimenpiteet ja osatavoitteita on määriteltävä ainakin seuraaville osa-alueille:

 1. Hallitustyö ja isännöinti
 2. Asuminen ja asumisviihtyvyys
 3. Talous
 4. Kiinteistönhoito ja kunnossapito
 5. Perusparantaminen
 6. Turvallisuus ja riskienhallinta

Ja lopuksi: strategisia näkökohtia savolaisittain

”Jos haluvaa maetoo, niin ej toemita ootella,
että lehmä koputtaa ovvee”

”Kahtele elämee tuuljlasin läpi,
elä toljottele perruutuspeiliin”

 

* Asukas- ja osakaskysely ehdotus:

Arvoisa As. Oy asukas ja osakas
Asuntoyhtiömme toiminnan kehittämistä ja tulevaisuuden suunnittelua varten tarvitsemme kaikkien asukkaiden ja osakkaiden näkemyksiä. Toivomme, että paneudut hetkeksi yhtiömme asioihin ja kerrot avoimesti mielipiteesi täyttämällä tämä sähköinen asukaskyselylomakeen.

Vastaa alla oleviin kysymyksiin 12.10.2018 mennessä. Tuloksista kerromme syksyn yhtiökokouksessa. Tulosten pohjalta hallitus myös päivittää vuodelta 2019 olevan strategian ja esittelee sen yhtiökokouksessa.


Oletko tyytyväinen seuraaviin seikkoihin? Vastaa kyllä tai ei:

 1. yhtiömme hallituksen toimintaan
 2. yhtiömme isännöitsijän toimintaan
 3. huoltoyhtiömme toimintaan
 4. siivousyhtiön toimintaan
 5. pihapiiriimme
 6. autohalliin
 7. turvallisuuteen
 8. tiedottamiseen yhtiömme asioista
 9. yhteisiin tilaisuuksiin, talkoisiin ym.
 10. yleensä asumiseen talossamme          

Vastaa kyllä tai ei edellä olevista seikoista:

 1. haluan tietää lisää hallituksemme toiminnasta
 2. haluan tietää lisää isännöitsijämme toiminnasta
 3. haluan tietää lisää huoltoyhtiömme toiminnasta
 4. haluan tietää lisää siivousyhtiömme toiminnasta
 5. haluan olla mukana kehittämässä pihapiiriämme
 6. haluan olla mukana kehittämässä autohalliamme
 7. haluan tietää lisää taloyhtiömme turvallisuudesta
 8. haluan olla mukana kehittämässä turvallisuuttamme esim. turvallisuuskoulutusten kautta
 9. haluan saada enemmän tietoa taloyhtön hallinnolta, isännöinniltä ja huollolta
 10. haluan olla asukasviestintävastaava
 11. haluan perustaa tai olla mukana asukastoimikunnassa
 12. haluan mukaan yhteisiin tilaisuuksiin, talkoisiin yms.
 13. haluan lisätietoa yleensä asumiseen liittyvistä asioista talossamme          

Mitkä asiat ovat mielestäsi tärkeitä, vastaa kyllä tai ei:

 1. turvallisuus
 2. liikuntaesteettömyys
 3. pihan viihtyisyys
 4. porraskäytävän viihtyisyys
 5. alhainen yhtiövastike
 6. alhaiset hoitokulut
 7. maksuvalmius, taloudellinen varautuminen tulevaan
 8. energiatehokkuus
 9. asumisviihtyvyys
 10. ammattitaitoinen isännöinti
 11. osaava hallitus
 12. yhteistilojen siisteys
 13. huoltoyhtiön tehokas toiminta
 14. talon ja pihapiirin edustavuus                                         

 

Kirjoita tähän näkemyksiäsi edellä olevasta:

Mitkä ovat mielestäsi asuntoyhtiömme vahvuudet, parhaat puolet?
Mitä heikkouksia asuntoyhtiössämme on?
Mitä erityisiä mahdollisuuksia näet asuntoyhtiömme kehittämisessä?
Mitä uhkatekijöitä näet asuntoyhtiömme tulevaisuudessa?
Mitä isoja kehityshankkeita yhtiössämme on mielestäsi tehtävä lähivuosina?
Millaisia yhteisiä tapahtumia haluaisit asuntoyhtiössämme järjestettävän?
Millaisen haluaisit taloyhtiömme olevan vuoteen 2025 mennessä?
Haluatko osallistua yhtiömme hallitustyöhön?
Mitä haluat vielä kertoa, toivoa, ehdottaa?

Lisätietoja saat lähettämällä viestin hallitukselle.
Avustasi lämpimästi kiittäen, As. Oy:n hallitus.

 

Kiinteistöneuvos Reijo Savolainen
Konkreettinen esimerkkistrategia www.akha.fi
Isännöintiliiton elämäntyöpalkinto 2015. Lue lisää

 

One4all-Asukaskysely-Asukasviestinta-Isannointiliitto.jpg

 

Isännöintiliiton tekemän tutkimuksen mukaan 76% asukkaista toivoo säännöllisiä asukaskyselyitä.
Viestintäsuositus taloyhtiöille linkki.