Taloyhtiö2018 kuulumisia

Taloyhtiötapahtuma kokosi Helsingin Messukeskukseen tänäkin vuonna taloyhtiöiden hallituksen jäseniä ja puheenjohtajia, isännöitsijöitä, teknisiä asiantuntijoita, sekä muita taloyhtiöille palveluja ja ratkaisuja tuottavia yrityksiä.

Päällimmäisenä osastollamme käyneiden taloyhtiön päättäjien ja kehittäjien viesti oli, että taloyhtiöt ovat tiedostaneet asukasviestinnän tarpeet. Asukaspalvelut ja asukasviestintävälineet nähdään osana yhtiön luonnollista kehitysprosessia. Niihin tehtäviin valintoihin ja päätöksentekoon valmistaudutaan huolella.

One4all-Taloyhtiö2018-02.jpg

Monipuolinen ja toimiva ohjelmistomme sai kiittävää palautetta. Kiinteistönpidon hallintajärjestelmältä toivotaan ennenkaikkea helppokäyttöisyyttä ja “yhden kanavan kautta” toiminnallisuutta. Hallinnointia hoitavat keskitetysti järjestelmän kautta niin hallitus, isännöinti kuin huoltoyhtiö.

Eläkkeellä olevaa alan teknistä asiantuntijaa kiinnosti erityisesti ohjelmistomme tekniikka
ja saimmekin häneltä monta hyväksyvää kommenttia.

Asukasviestinnän lisäksi taloyhtiön yhteisten tilojen varauskalenterijärjestelmä, sekä toiminnassa oleva iLOQ-kulunohjaus nähtiin tärkeäksi osaksi asukaspalvelukokonaisuutta.

Senioreilta saimme kiitosta näyttömme toiminnanohjauksesta, käytettävyydestä ja luettavuudesta. Porrasnäytöt tavoittavat kaikki nekin asukkaat, joilla ei ole älypuhelinta tai tietokonetta.

One4all-Taloyhtio2018-07.jpg

Kehittämämme monikanavaiset ratkaisut palvelevat niin kerros- kuin rivitaloja. Rivitalojen hallinnoille olikin yllätys, että asukkaille suunnattu PNT®mobile mobiilisovellus toimii viestintäkanavana myös kohteisiin, minne porrasnäyttöjä ei tarvita. Lisää tietoa mobiilisovelluksesta löytyy täältä.

Energianseuranta oli merkittävänä puheenaiheena. Erityisen tarpeelliseksi koettiin aktiivinen asukaille suunnattu viestintä seurannan tuloksista. Järjestelmämme kautta hoituu helposti säännöllinen asukkaille suunnattujen tiedotteiden lähettäminen sekä asukkaiden aktivoiminen energiankulutuksen seurantaan.

Viestinnän suhteen kehitämme aktiivisesti hallinnointia palvelevaa ja asukkaille suunnattua viestintämateriaalia ja erityisesti visuaaliset viestit saivat kiitosta.

Visuaalisilla asumiseen liittyvillä ohjeilla halutaan palvella myös monikulttuurisia taloyhtiöitä.

 

One4all-Taloyhtio2018-06.jpg