Taloyhtiön missiona asukasturvallisuuden kehittäminen

Asumisesta voi tulla painajainen taloyhtiössä tapahtuvien ongelmien takia. Pelko passivoi asukkaita eikä yksittäinen asukas pysty yksin puuttumaan ongelmiin. Parhaimmillaan turvallisemman asumiskulttuurin kehittäminen onkin koko taloyhtiön yhteinen asia.

Taloyhtiönsä hallituksen puheenjohtaja, osakas ja vuokranantaja Eino Rantala on strategisesti lähtenyt kehittämään As Oy Säästötuen asukasturvallisuutta yhdessä hallinnon, asukkaiden ja taloyhtiön palveluntarjoajien kanssa. Taloyhtiössä on ollut vakavia ongelmia yhteistiloissa tapahtuvien varkauksien, huumeiden ja niiden torjunnan, henkisen väkivallan, häirinnän ja jopa rasismin kanssa.

Pelko on passivoinut asukkaita. Tieto ongelmista ei ole kulkenut asukkaiden ja hallinnon välillä, jolloin niihin ei ole välittömästi pystytty reagoimaan.

Taloyhtiö on linjannut strategisia päätöksiä asumisturvallisuuden kehittämiselle. Turvallisuuden rakentamisen tukipilariksi on otettu käyttöön mm. digitaalinen viestintä- ja varauskalenterijärjestelmä.

Turvallisuus asukasviestinnän näkökulmasta

“On ensiarvoisen tärkeää että asukkaat voivat raportoida kohtaamistaan ongelmista välittömästi isännöinnille,” Rantala toteaa. “Hallituksen jäsenet pohtivat myös, voisiko asukkailta kerätty tieto toimia tarvittaessa todisteena vakuutusyhtiölle tai poliisille.”

Taloyhtiöiden yhteissopimuksella on otettu käyttöön keskitetty vartiointi. Vartioinnin yhteystiedot ovat aina asukkaiden saatavilla uuden palvelun kautta, jolloin asukkaat voivat olla yhteydessä suoraan vartiointiin ongelmien ilmetessä.

Aktiivisella ja avoimella tiedottamisella reagoidaan myös rikosten jälkihoitoon. Porrasnäytöissä aiotaan avoimesti tiedottaa taloyhtiössä tapahtuneista ongelmista ja ratkaisuihin tähtäävistä toimenpiteistä. Tällä halutaan vaikuttaa mm. ongelmien aiheuttajien käyttäytymiseen. Raportoimalla tarkasti taloyhtiön tapahtumista kaikki asukkaat pystyvät seuraamaan kokonaistilannetta.

Taloyhtiö on suunnitellut luovansa asukkaille erillisen ”turvallisuuspalvelukortin”, jolloin taloyhtiön tapahtumien seuraaminen ja tarkka raportointi helpottuu. Säännöllisillä asukaskyselyillä on mahdollista tarkistaa asukkailta miten toiminta on parantunut sekä aktivoida asukkaita tilanteen seuraamiseen. Eino Rantala onkin tutkinut aktiivisesti miten hyödyntää järjestelmää turvallisuuskortin luomiseen.

One4all-taloyhtia_asukasviestinta_asukaspalvelu.png

“Tämän sähköisen hallintajärjestelmän mahdollisuudet ovat kyllä monipuoliset! Palvelu tukee kokonaisvaltaisesti strategisia tavoitteitamme, ” hallituksen puheenjohtaja Eino Rantala toteaa.

Naapuriyhteistyöllä hoidettu tiedottamisen toivotaan aktivoivan asukkaita oman asuinyhteisönsä turvallisuuden kehittämiseen. Tavoitteena on löytää aktiivisia ja tiedottamiseen sitoutuneita asukkaita, ja tarjota heille monipuolinen viestintäkanava, jonka kautta viestittäminen on helppoa.

Myös siivouspalveluja tarjoavan yrityksen siivoajat on otettu mukaan avoimeen taloyhtiöviestintään. Siivoajat päivittävät paikanpäällä älypuhelimellaan kuvien kanssa porrasnäyttöhin tietoa esim. töhrityistä seinistä. Siivousyrityksen Cleanmarin Oy:n toiminnanjohtaja Mari Laaksonen taas päivittää tarvittaessa tietoa etänä toimistolta tietokoneen kautta. Mari haluaakin panostaa laajemmin asukkaiden tiedottamiseen siivouksen palveluista ja toiminnasta taloyhtiössä.
 

One4all-palveluntarjoaja_asukasviestinta_asukaspalvelu.png

“Digitaalinen viestintäpalvelu helpottaa meidänkin työtä huomattavasti. Siivoajamme voivat kuvata ja tiedottaa reaaliajassa näkemistään ongelmista paikanpäältä. MInä taas hallinnoin täältä toimistolta käsin koko vuoden aikaista siivoukseen liittyvää tiedottamista Todella järkevä ja helppokäyttöinen järjestelmä,” kertoo Mari Laaksonen, Cleanmarin Oy:n toiminnanjohtaja.

Turvallisuus asukaspalveluiden näkökulmasta

Varastotilojen lukitukset on muutettu seurattavaksi, ja tilat on jaettu pienempiin osioihin. Yhteiskäyttötilojen kulkua ohjataan, ja joihinkin yhteistiloihin asennetaan mahdollisesti jopa turvakamerat.

Saunan, pesutuvan ja kuivaushuoneen käytöissä on ollut suuria haasteita. Nyt käyttöönotetuilla digitaalisella varausjärjestelmällä rajataan tilat vain asukkaiden käyttöön, jolloin ulkopuoliset eivät pääse tiloihin. Tilojen varaukset hoituvat varauskalentereiden sekä porrasnäytön että asukassovelluksen kautta. iLOQ kulunohjauksella halutaan ohjata aktiivisesti tiloihin kulkua, jolloin näpistelyihin ja varkauksiin voidaan puuttua tehokkaammin.

Hyvin hoidetussa taloyhtiössä tehostettu asukasviestintä ja luotettavat ratkaisut asukaspalveluille luovat hyvät edellytykset turvallisemman asumiskulttuurin kehittämiselle.

 

Lue lisää varauskalenterien ja kulunohjauksen mahdollisuuksista.