Taloyhtiön vuosikello ja viestintäsuositus

Huhtikuussa aktivoidaan asukkaat asunnon ilmanvaihdon huoltoon
ja näin muistutetaan kaikkia asukkaita heidän vastuustaan asunnon hoidossa.

Asukkaalle on hyvä avata miksi huoltotoimenpiteitä tarvitaan, mistä ja miten vian voi huomata, milloin huoltotoimenpiteet pitää aktivoida, sekä selkeyttää kuka taloyhtiössä on vastuussa korjaus- ja huoltotoimenpiteistä.

Toiminnanohjauksella tiedotetaan keneen asukas voi ottaa yhteyttä tarvittaessa, sekä miten asukas voi itse huollon suorittaa.

Ajankohtainen artikkeli siitä, miten asukas voi saada koko taloyhtiön ilmanvaihdon sekaisin tukkimalla tai säätämällä ilmanvaihtoventtiiliä itse.

Asukasviestinnän selkeys, säännöllisyys, tavoitettavuus, ajankohtaisuus ja automatisointi on osa taloyhtiön käyttäjälähtöistä viestinnän suunnittelua. Käyttäjänsä huomioivat viestintävälineet ovat avainasemassa.

Digitaaliseen porrasnäyttöön saa kerralla kiinteistönpidon PNT@hallintajärjestelmän kautta syötettyä useampiakin ajankohtaisia tiedotteita, niin kirjallisia kuin visuaalisia. Viestien näkyvyyden voi ajastaa.

ilmanvaihto-huolto-porrasnaytto-one4all.jpg