Taloyhtiön vuosikello ja viestintäsuositus: Osallistaminen

Osallistaminen tarkoittaa prosessia, joka mahdollistaa osallistumisen ja aktivoi osallistumaan. Taloyhtiöissä osallistamista voidaan hyödyntää toiminnan johtamisessa, asukas- ja asumispalvelujen kehittämisessä, asukasviestinnässä ja joskus myös päätöksenteossa.

Osallistaminen tuo tärkeää lisäarvoa taloyhtiön toimintakulttuurin kehittämiselle, jonka kautta asukkaat sitoutetaan toiminnan kautta tavoitteisiin. Ihmisten mukaan ottaminen ja ryhmäyttäminen kannattaa.

Myös asukkaat huomioivat, oikein valitut yhteiset asukasviestintävälineet ovat osa osallistamista. Helppo tavoitettavuus, tiedon saanti ja jakaminen, säännöllinen ja ajankohtainen tiedotus sitouttavat asukkaat mukaan tavoitteellisen taloyhtiökulttuurin kehittämiseen.

 

Ajatuksia mitä asukkaiden osallistaminen parhaimmillaan voi olla:

Osallistaessa saat ja jaat tietoa. Asukkailta saatu kokemuksellinen tieto antaa osviittaa päätösten teolle, jolloin kuulluksi tullut asukas sitoutuu tavoitteisiin päätösten saavuttamiseksi.

Helppokäyttöisellä hallintajärjestelmällä luodaan kohdennettuja asukaskyselyjä, lue lisää.
Asumisen ohjeet ja säännöt sekä muu tarvittava tieto ovat asukkailla aina helposti saatavilla, lue lisää.

Osallistaminen sitouttaa. Ihmiset ovat lähtökohtaisesti kiinnostuneita omasta kodistaan ja asumisestaan. Me ihmiset haluamme vaikuttaa. Kun tähän tarjotaan mahdollisuus, on sitoutumisemme ja siten myös lopputulos parempi kuin ilman vaikuttamismahdollisuutta.

Osallistaminen on taloyhtiön hallinnolta vahva viesti asukkaille. Osallistaminen on osa hyvää johtajuutta. Johdon rooli suunnannäyttäjänä on kiistaton. Asukkaat haluavat päästä keskustelemaan suunnasta sekä ennen kaikkea niistä keinoista, joilla kuljetaan kohti yhteistä päämäärää.

 

Osallistaminen lisää

 • tiedonkulkua ja viestintää, myös asukkaat itse toimivat viestinviejinä
 • läpinäkyvyyttä ja avoimuutta
 • vuorovaikutustaitoja
 • muutoskyvykkyyttä ja joustavuutta
 • kiinnostusta käsiteltävään asiaan
 • tulevaisuusorientaatiota
 • vastuunottoa
 • päätösten hyväksyttävyyttä ja sitoutumista

Osallistaminen vähentää

 • epäselvyyttä
 • ristiriitoja ja konflikteja
 • tietämättömyyttä ohjeista, säännöistä, päätöksistä ja tavoitteista
 • muutosvastarintaa, esim. kitkaa toimintatapojen muuttamisesta

Konkreettisia menetelmiä osallistamiseen ja ryhmätoimintaan löytyy täältä.