Taloyhtiön vuosikello ja viestintäsuositus: Hankeviestintä

Kesä on korjaushankkeiden aikaa ja hyvin toteutetulla hankeviestinnällä seurataan myös sen etenemistä. Asukkaille suunnattuun viestintään kannattaa panostaa ja digitaalisilla viestintävälineillä voidaan helpottaa ja tehostaa viestintää monella tapaa:

Asukasinfotilaisuudet - Asukastilaisuudet ovat yksi tärkeimmistä keinoista tavoittaa ja ryhmäyttää kaikki asukkaat kerralla mukaan! Yhdellä sähköisellä tiedotteella kutsutaan asukasryhmäkohtaisesti asukkaat kokoon tiedotustilaisuuteen.

Asukkaan käytössä olevan mobiilisovelluksen hyötyjä: Push-ilmoitus takaa kutsulle huomiota ja Lukukuittausominaisuudella todennetaan viestin lukeneet osapuolet. Digitaaliset porrasnäytöt tavoittavat myös kaikki ne, joilla ei ole käytössä älylaitteita.


Monikanavaisuus on sähköisen viestinnän vahvuuksia!

PNT-hallintajarjestelma.jpg


PNT®järjestelmään voidaan luoda hankkeen aikaiset tunnukset urakoitsijoille. Asukkaille suunnattu hanketietokanta * (aikatulut, ohjeistukset, aluesuunnitelmat) kootaan hallintajärjestelmän kautta yhteen, jolloin kaikki tarvittava tieto on asukkaan saatavilla monikanavaisesti sekä porrasnäytön että mobiilisovelluksen kautta.

* Saneeraustiedotteet - Tiedotetaan saneerauksen aikataulu ja ohjeistukset, milloin ja miten asukkaan tulee suojata asunto tai tyhjentää tilat jne.
* Aluesuunnitelma - Tiedotetaan kirjallisesti ja liitetään mukaan helposti visuaalisia kuvia poikkeusjärjestelyistä, pelastusteistä, työmaan jätehuollosta jne.
 

Asukkaan käytössä oleva PNT®mobile sovellus toimii myös selaimen kautta mobile.pnt.fi. Toiminnalisuus ja käytettävyys vastaa taloyhtiön sisäistä verkkosivua!
 

One4all-selain-PNT-mobiilisovellus.jpg

Viestin ajastustyökalulla muistutetaan asukkaita säännöllisesti asukkaan kannalta tärkeistä saneeraukseen liittyvistä toimenpiteistä.

Säännöllisellä ja toistuvalla viestinnällä sitoutetaan asukkaita ja ylläpidetään asukastyytyväisyyttä.

Huoneistokatselmus - Kohdennetulla asukaskohtaisella viestillä sovitaan etukäteen ja ajoissa asukkaan kanssa katselmuksesta. Lukukuittauksella varmistuu viestin perillemeno.

Työnaikainen tiedottaminen - Asukkaille välittyy tieto reaaliajassa esim. saneerauksen aikana tapahtuvista akuuteista tapahtumista, muutoksista tai asumista haittaavista tekijöistä saneerauksen aikana.

Etätiedottaminen - Muualla asuville osakkeenomistajille tiedottaminen etänä sähköisesti samojen kanavien kautta.

Työnjälkeinen tiedottaminen - Asunnon töiden valmistuttua voidaan asukaskyselyllä saada kootusti tietoa asuntokohtaisista virheistä ja puutteista.