Vuosikello ja viestintäsuositus – Energiansäästö ja Paloturvallisuus

Kustannussäästöjä ja asukasturvallisuutta aktiivisella asukasviestinnällä

Asukaskysely antaa pohjan strategian päivittämiselle

Kun taloyhtiössä on aika päivittää strategiaa, on kehittämämme PNT®manager hallintajärjestelmän kautta mahdollista lähettää kohdennetusti osakkaille ja asukkaille asukaskyselyjä. Myös vastaukset on helposti ladattavissa saman järjestelmän kautta. Strategian päivitys on viimeisteltävissä vastausten pohjalta.

Kiinteistölehti on koonnut kattavat ohjeet strategian päivittämiselle ja Kiinteistöalan hallitusasiantuntijat AKHA ry on laatinut valmiin lomakkeen hallituksen toiminnan arviointia varten.

Asukasviestinnällä voidaan saavuttaa kustannussäästöä hoitomenoissa sekä kehittää asumisturvallisuutta.

Esimerkiksi energian kulutuksessa ja puhtaanapitokustannuksissa voidaan asukkaiden toimin saavuttaa säästöjä.
Porilaisen taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja Altti kertoo videossaan, miksi on tärkeää tiedottaa asukkaita vedenkulutuksesta.

Myös vastuu paloturvallisuudesta kuuluu kaikille asukkaille. Selkeillä ohjeilla ja ohjeistuksilla osallistetaan asukkaat mukaan asumisturvallisuuden ja -viihtyvyyden kehittämiseen.

Energiansäästöviikko ja asukasviestintä www.energiansaastoviikko.fi

 • Tiedotetaan konkreettisilla luvuilla taloyhtiön veden- ja lämmönkulutuksesta.
 • Tiedotetaan mitkä ovat strategiset tavoitteet taloyhtiön energiankulutuksen pienentämiseen.
 • Tiedotetaan visuaalisin ja kirjallisin ohjein kuinka veden- ja lämmönkulutusta voi asukas konkreettisesti säännellä.
 • Tiedottamalla energiansäästöstä säännöllisin väliajoin motivoidaan asukkaita.
 • Ajastusominaisuudella voi tiedotteet ajastaa etukäteen, jolloin ne näkyvät sekä digitaalisella porrasnäytöllä että asukkaan PNT®mobile sovelluksen kautta haluttuina aikoina.
 • Asukasviestintä PNT®mobile sovelluksen ja selaimen kautta tiedot ovat aina saatavilla, lisäksi Push-ilmoituksella saadaan lisähuomiota tärkeille tiedotteille.

Paloturvallisuusviikko ja asukasviestintä www.paloturvallisuusviikko.fi

 • Tiedotetaan paloturvallisuudesta säännöllisin väliajoin. Ajastustyökaluilla on tiedotteet ja viestit helppo lähettää asukkaille säännöllisesti.
 • Visuaalisilla ja kirjallisilla tiedotteilla lähetetään toimintaohjeet tulipalon varalle.
 • Muistutetaan asukkaita heidän velvollisuudestaan hankkia palovaroitin tai -varoittimet. 
 • Ohjeistetaan asukkaita tarkistamaan varoittimien toiminta säännöllisesti
 • Ohjeistetaan asukkaita mihin palovaroittimet tulee sijoittaa asunnossa
 • Kartoitetaan asukaskyselyllä esim. tietävätkö asukkaat missä huoneiston palohälytin sijaitsee, mihin palohälyttimet tulisi sijoittaa, miten palohälytin testataan tai missä taloyhtön pelastussuunnitelma sijaitsee ja miten pitää toimia tulipalon sattuessa.
 • Isännöintiliitto on koonnut turvallisuuskyselyyn kysymyksiä, mitä voitte hyödyntää lähettäessänne asukkaille ja osakkaille kyselyjä. Kysymysten tekeminen ja lähettäminen, sekä vastausten kokoaminen on helppoa digitaalisen järjestelmämme kautta. Asukas vastaa kysymyksiin PNT®mobile sovelluksen kautta.

Voisiko turvallisuuskävely tulla osaksi hallitustyöskentelyn vuosikelloa? Lue linkin takaa hyvä Blogi-kirjoitus.