Rekisteriseloste Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

Laatimispäivä 1.4.2016

Rekisterinpitäjä: 
One4all Finland Oy 

Y-tunnus 2437819-8
Nihtisillankuja 3 B
02630 Espoo
Puh: +358 207 229 380

Rekisteriasioita hoitava henkilö:

Kitte Hamilton
Puh: +358 207 229 380
kitte.hamilton@one4all.fi

One4all asiakasrekisteri

Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus
Asiakkaan henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:
asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen, palvelun toteuttaminen, asiakastapahtumien varmentaminen, asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittäminen, markkinointi, analysointi ja tilastointi, mielipide- ja markkinatutkimukset sekä muut vastaavat käyttötarkoitukset.


Rekisterin sisältämät tiedot
Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:
yhteystiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet, rekisteröitymistiedot, kuten käyttäjätunnus, nimimerkki, salasana ja muu mahdollinen yksilöivä tunnus, ikä, sukupuoli, arvo tai ammatti ja äidinkieli, asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten laskutus- ja maksutiedot, myynti- ja tilaustiedot ja yhteydenotot, viestinnän toteuttamiseen liittyvät tiedot sekä palveluiden käyttöä koskevat tiedot, mahdolliset luvat ja suostumukset, mahdolliset tarjonnanestotiedot sekä mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot.


Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakasta koskevat tiedot saadaan:
asiakkaalta itseltään puhelimitse, internetin kautta, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla, evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla, maksullisista kohderyhmärekistereistä sekä muista vastaavista yksityisistä ja julkisista rekistereistä.

Tietojen luovutus sekä säilytys
Suoramarkkinointitarkoituksiin henkilötietolain mukaisesti sekä mielipide- ja markkinatutkimuksiin ja muihin vastaaviin selvityksiin.

Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojaus
Tiedot kerätään yhteisiin tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisin keinoin suojattuja. Tiedot kerätään yhteisiin tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisin keinoin suojattuja. Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään.

Tarkastus- ja oikaisuoikeusKäyttäjällä oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia häntä koskevan virheellisen tiedon korjaamista. 

Tarkastus- ja oikaisupyyntö on tehtävissä puhelimitse, sähköpostitse tai postitse. 

+358 207 229 380
info@one4all.fi

One4all Finland Oy
Kitte Hamilton
Nihtisillankuja 3 B
02630 Espoo