Rekisteriseloste Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

Laatimispäivä 1.4.2016

Rekisterinpitäjä: 
One4all Finland Oy 

Y-tunnus 2437819-8
Nihtisillankuja 3 B
02630 Espoo
Puh: +358 207 229 380

Rekisteriasioita hoitava henkilö:
Kitte Hamilton
Puh: +358 207 229 380
kitte.hamilton@one4all.fi

PNT®järjestelmärekisteri

Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus

Rekisteriä ylläpitää One4all sekä tämän asiakas.
Asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen, järjestelmä- ja kiinteistöviestintä palvelun toteuttaminen, asiakastapahtumien varmentaminen, asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittäminen, analysointi ja tilastointi, mielipide- ja markkinatutkimukset sekä muut vastaavat käyttötarkoitukset.

Rekisterin sisältämät tiedot
Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:yhteystiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet, rekisteröitymistiedot, kuten käyttäjätunnus, nimimerkki, salasana ja muu mahdollinen yksilöivä tunnus, ikä, sukupuoli, arvo tai ammatti ja äidinkieli, asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten laskutus- ja maksutiedot, myynti- ja tilaustiedot ja yhteydenotot,viestinnän toteuttamiseen liittyvät tiedot sekä palveluiden käyttöä koskevat tiedot, mahdolliset luvat ja suostumukset, mahdolliset tarjonnanestotiedot sekä mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakasta koskevat tiedot saadaan:Asiakas suhteen ja palvelun käyttöönoton myötä, käyttäjien rekisteröitymisen kauttasekä palvelun ostaneiden asiakkaiden lisäämien tai toimittamista asukasrekistereistä.

Tietojen luovutus sekä säilytys
Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille.

Asukasrekisterien poistamisesta ja ylläpitämisestä vastaa palvelun hankkinut ja ylläpitävä yhtiö.

Järjestelmän käyttäjien yhteystiedot poistetaan järjestelmästä palvelun käytön loppuessa.


Rekisterin suojaus
Tiedot kerätään yhteisiin tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisin keinoin suojattuja. Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään.


Tarkastus- ja oikaisuoikeus
Käyttäjällä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia häntä koskevan virheellisen tiedon korjaamista. Tarkastus- ja oikaisupyyntö on tehtävissä puhelimitse, sähköpostitse tai postitse. 


+358 207 229 380

info@one4all.fi


One4all Finland Oy
Kitte Hamilton
Nihtisillankuja 3 B
02630 Espoo