Asukassovellus asukkaan palvelukanavana Setlementtiasunnoilla

Istahdimme heinäkuisena iltapäivänä Setlementtiasunnot Oyn kiinteistöpäällikkö Terhi Toppinen-Häyrisen kanssa keskustelemaan siitä, mille rakennusalan palvelullistumisen ja digitalisaation lisääntyminen asumisessa näyttää hänen näkökulmastaan.

Niiden seitsemän vuoden aikana, jotka Terhi Setlementtiasunnoilla on ollut, muutosvauhti on ollut hurja. Setlementtiasunnot Oy on yhteiskunnallisena rakennuttajana kehittänyt pitkäjänteisesti asumiskoordinaattoritoimintaa koko olemassaolonsa ajan ja siitä johdetulle palveluajattelulle on rakentunut moni myös Terhin nykyään työssään käyttämä digitaalinen ratkaisu.

Asukas valitsee itselleen sopivimman tavan asioida

Asumisen digitaalinen palvelualusta on mahdollistanut sen, että asukkaiden asiointi onnistuu useita palvelukanavia pitkin. Sovellus tarjoaa asukkaalle helpon tavan asioimiseen. Sen lisäksi käytössä on puhelin, asioimisaika toimistolla ja sähköposti. Asukkaat voivat myös varata sovelluksesta ajan asumiskoordinaattorille henkilökohtaista palvelua varten. Perinteistä postiakin saadaan edelleen. Asukas voikin valita itselleen sopivimman tavan hoitaa asumisen asioitaan.

Kun palvelut kulkevat taskussa asukassovelluksessa, esim. helposti arkaluontoisten vuokranmaksuun liittyvien asioiden hoitamisen kynnys on madaltunut. Erilaisia toimintoja on myös saatu keskitettyä siten, että vaikka asumiskoordinaattorit edelleen näkyvät talojen arjessa, puhelinpäivystykset ja muut toiminnot on keskitetty toimistolle.

Muutos tehdään yhdessä asukkaiden kanssa

Kerro -asukassovelluksen käyttöönotto ollut iso muutos asukkaiden tavassa asua. Ajatustavan ero konkretisoituu, kun vertaa uusia ja vanhoja taloja: uusien talojen asukkaat pitävät sovellusta luonnollisena osana omaa asumistaan ja hyödyntävät sitä heti asumisensa alusta asti. Vanhemmilla taloilla on sovelluksen käyttöä harjoiteltu mm. yhdessä asukkaiden kanssa sovituin askelin: Esim. pesulan varaamista digitaalisesti on harjoiteltu nimetyillä päivillä: tiettyinä viikonpäivinä pesulaa on voitu varata vain digisti ja tiettyinä vain paperikalenterista. Näiden askelien onnistuminen on vaatinut ahkeraa tiedottamista ja asukkaiden sitouttamista yhteiseen muutosmatkaan. Setlementtiasunnot on tässä edelläkävijä ja erityisen asukaslähtöinen toimija.

Sovelluksen kautta virtaava tieto hyödyttää sekä asukasta että yhtiötä

Sovelluksen tuottama ajantasainen tieto kiinnittää työntekijät asukkaiden pulssille, jolloin nopea reagointi ja ennaltaehkäisykin mahdollistuu ja tämä taas näkyy asukkaiden tasaisempana arkena ja tyytyväisyytenä omiin kotitaloihin.

Kiinteistöhuollon tulevat uudistukset vievät ylläpitoa yhä vahvemmin digin ja mobiilien ratkaisujen suuntaan. Asukkaalle erilaiset digitaaliset taustaratkaisut tulevat näkymään yhden palvelualustan kautta - asukas käyttää yhtä Setlementtiasuntojen sovellusta vaikka taustalla on useita erilaisia palveluntarjoajia. Lähitulevaisuudessa siintää asiakassovelluksen hyödyntäminen erilaisten kulutustietojen kommunikoimiseen. Tarkoituksena on myös motivoida asukkaita erilaisilla haasteilla ja kampanjoilla kiinnittämään arjessaan huomiota käyttö- ja kulutustottumuksiinsa ja kulutuksensa vähentämiseen.

Monessa talossa on nyt otettu saunojen maksullinen varaus käyttöön ja sitä aiotaan jatkaa hyödyntäen käyttöönotossa saatuja kokemuksia. Toiminnon myötä saunat ovat yhä useamman asukkaan käytössä ja niiden turha lämmittäminen vähenee. Kiinteistöpäällikön elämän helpottuu huomattavasti, kun kaikki tilat ovat samassa järjestelmässä. Myös muiden yhteistilojen digivarausmahdollisuus on ollut erinomainen asia - ilkivalta ja paikkojen sotkeminen jää pois kun erilaisten tilojen, kuten biljardihuone, kuntosali, verstas ja asukastila, käyttö perustuu vain tilan varaukseen ja kulku tilaan onnistuu vain PINkoodilla.

Yhteiskehittäminen vaatii avointa mieltä ja yhteistyökykyä

Kunnianhimoinen, jatkuvan kehittämisen ja huolellisen suunnittelun tapa näyttää toimivan Setlementtiasunnoilla sekä pienessä että suuressa mittakaavassa: useat korttelikohteet, joissa Setlementtasunnot on mukana, on tuonut myös Terhille arvokasta oppia rakentamisen koko elinkaaresta. Erityisesti erilaisten yhteisjärjestely- ja hallintasopimusten merkityksen Terhi nostaa esille hyvän asumisen kokemuksen näkymättömänä takaajana rakennuksen käyttöönoton jälkeen.

Yhteiskehittäminen menetelmänä tuttua Setlementtiasunnoille; myös asukassovellusta on kehitetty lukuisissa työpajoissa sekä työntekijöiden että asukkaiden kanssa. Sen ansiosta sovellus avattiin myös asukastoimikuntien käyttöön. Ratkaisussa toteutuukin konkreettisesti

Setlementtiasuntojen arvoista löytyvä yhteisöllisyys.

Yhteisöllisyyyttä asumisessa on kehitetty myös kunnianhimoisilla korttelihankkeilla, kuten Sukupolvien kortteli ja Viehe Helsingissä sekä Joensuun ja Tampereen sukupolvienkorttelit. Niissä ollaan yhteistyössä haettu korttelikokonaisuuteen sopivimmat ratkaisut yhteisöllisen asumisen digitaaliseen alustaan.

Kaikki asiakastarinat
30.6.2021 klo 14.38
5.2.2021 klo 8.40
11.12.2020 klo 13.00
11.12.2020 klo 12.52
19.11.2020 klo 12.52
9.9.2020 klo 11.47
22.6.2020 klo 12.21
23.1.2020 klo 8.54
14.11.2019 klo 13.23
28.10.2019 klo 11.00
20.8.2019 klo 13.20
15.3.2019 klo 12.47
21.11.2018 klo 11.17
2.11.2018 klo 15.22
16.10.2018 klo 12.06
16.2.2018 klo 13.07
29.1.2018 klo 11.08
11.1.2018 klo 13.30
11.1.2018 klo 9.45
6.12.2017 klo 21.27
6.12.2017 klo 21.22