Asukastoimikunnat yhteisöllisyyttä tukemassa

Setlementtiasunnoilla on ympäri Suomea useita asukkaista muodostuneita asukastoimikuntia, joiden tarkoituksena on antaa asukkaille vaikutusmahdollisuuksia ja päätösvaltaa heidän omaa asumistaan koskevissa asioissa. Toimikuntien järjestämissä asukaskokouksissa käsitellään mm. talokohtaisia ajankohtaisia asioita sekä muita asukkaiden toivomia aiheita. Kokousten vetäjinä toimivat puheenjohtajat.

Kalasataman asukastoimikunnassa toimiva puheenjohtaja, eläkkeellä oleva Liisa Vähäjylkkä, hyödyntää digitaalista viestintäjärjestelmää puheenjohtajatehtävissään. “Olen aina halunnut kokeilla kaikenlaista uutta, siksi varmaan tämän järjestelmän käyttöönotto on ollut mielekästä”, Liisa kertoo positiivisella asenteellaan.

Asukassovellus_One4all.JPG

Liisa hyödyntää monipuolisesti digitaalista viestintäjärjestelmää puheenjohtajatehtävissään.

“Lähetän kokouskutsun asukkaille viimeistään viikkoa ennen kokousta sekä sähköiselle ilmoitustaululle että meidän oman asukassovelluksen kautta”, kertoo Liisa. ”Kokouspöytäkirjat ovat myös sovelluksessa kaikkien talon asukkaitten luettavissa. Vien ne myös tulosteena asukastilaan omaan kansioon varmuuden vuoksi.”

Liisa on innoissaan digitaalisen viestintäjärjestelmän mahdollisuuksista. Ennenkaikkea ohjelmien käyttäjäystävällisyys on hänestä tärkeää. 

“Työelämässä olin mukana erilaisten sähköisten opetusohjelmien ja verkkokurssien kehtiyshankkeissa, joissa kävin läpi ohjelmien käytettävyyttä nimenomaan käyttäjän näkökulmasta”, kertoo Liisa. “Kokemuksesta voin sanoa, että tämän viestintäjärjestelmämme käyttö on kyllä aika mutkatonta!”

Setlementtiasunnot tarjoavat asukkailleen käyttöön tehokkaat viestintävälineet ja parempia palveluja

Setlementtiasuntojen asukastoimikunnille on personoitu kullekkin oma tiedotemoduuli. Puheenjohtajat lähettävät kokouskutsuja ja tiedotteita sekä lisäävät dokumentteja selainpohjaisen PNTmanager -hallinjärjestelmän kautta niin, että ne ovat asukkaiden nähtävillä sekä digitaalisten näyttöjen että asukassovelluksen kautta. 

“Käytän toisinaan sekä hallintajärjestelmää että asukassovellusta älypuhelimeni kautta”, Liisa kertoo. “Hallintajärjestelmää on silti mukavinta käyttää tietokoneella selaimesta käsin.”

Digitaaliset varauskalenterit yhteiskäyttötilojen ja hyödykkeiden varaamiseen 

Digitaaliset varauskalenterit on otettu Settlementtiasunnoilla monipuolisesti käyttöön, sillä useiden yhteistilojen ja koneiden varaamisen lisäksi käytössä on myös varauskalentereita mm. grillin, pajan tai porakoneen varaamiseen.

“Itse varaan lähinnä yhteistä asukastilaa sekä itselleni että asukastoimikunnan käyttöön”, Liisa kertoo. “Asukkaat täällä meillä varaavat tiloja ahkerasti, usein avustan heitä varauskalenterin käyttöönotossa alkuun.”

Varauskalenterit_taloyhtiö.JPG

Yhteiskäyttötiloja ja hyödykkeitä voi varata sekä näytöltä että asukassovelluksen kautta.
 

Porrasnäytöt_Setlementtiasunnot.JPG

Setlementtiasunnoilla näyttöjä löytyy sekä rappukäytävistä että asukastiiloista

Kehittämistavoitteita

Asukastoimikuntien puheenjohtajat ympäri Suomen kokoontuivat syksyllä Kalliolan setlementtitalolle kehityspalaveriin, jossa käytiin varauskalenteri- ja viestintäjärjestelmää läpi asukkaiden näkökulmasta.

“Uskomme käyttäjien kanssa tehtävään yhteiskehittämiseen, se on keino nopeaan onnistumiseen ja käyttäjien omaksi koetun palvelun muodostumiseen”, kertoo Setlementtiasuntojen palvelumuotoilija Sanna Uotila. 

“Setlementtiasunnoilla on palvelumme otettu aktiiviseen käyttöön. Tavoitteenamme on olla asiakkaittemme tukena kehittämässä järjestelmää juuri heille sopivaksi”, toteaa digitaalisia viestintä- ja varauskalenteriratkaisuja kehittävän One4allin toimitusjohtaja Kitte Hamilton. “Tuntemalla palveluitamme käyttävän kohderyhmän tarpeet saavutamme parhaat kehitysratkaisut.” 

Asukastoimikunta_asukasviestintä.jpg

Asukastoimikuntiensa puheenjohtajat Liisa ja Eeva tutkivat varauskalenterijärjestelmän
ominaisuuksia.

Liisallakin on tavoitteena ottaa Kerro-asukassovellus tehokkaampaan käyttöön. Suunnitteilla on seuraavassa asukaskouksessa opastaa muitakin asukkaita sovelluksen käyttöönotossa. “Sovellusta voisi hyödyntää enemmän hävikkiruoan vähentämisessä”, Liisa toteaa. “Tulee usein leivottua liikaa, joten olisi mukava välittää ruokaa eteenpäin naapureille. Kirpputorin ja ilmoitustaulun voisimme ottaa yhdessä myös tehokäyttöön!”