Setlementtiasunnot

Asukasviestintä yhteisöllisyyden rakentajana

One4all-Sukupolvienkortteli-Jatkasaari-Setlementtiasunnot-HOAS.png

 

"Täähän on tosi hyvä!", iloitsi Havukosken asukkaat uusista digitaalisista kosketus porrasnäytöistä.

Kokeilu aloitettiin 2016 One4All:n kanssa Setlementtiasuntojen toimistossa sekä viidessä talossa: Viikissä, Muuralassa, Havukoskella, Kiltakartanossa ja Jätkäsaaren Sukupolvienkorttelissa. Näiden talojen asukaskokemusten jälkeen näyttöjä on asennettin kaikkiin Setlementtiasuntojen kohteisiin, ja asennetaan sitä mukaan kun uusia kohteita valmistuu.

Toukokuussa 2018 otettiin lisäksi yhtä kohdetta lukuun ottamatta käyttöön PNT®mobile sovellus jokaiseen kohteeseen tehostamaan viestintää ja luomaan yhteisöllisyyttä.
 

Setlementtiasuntojen älykulunvalvonta

“Yhteiset asukastilat kehittyvät asukkaiden mukana ja lisäävät asumisviihtyvyyttä. Yli 2000 asukkaan ja yhteiskäyttöön tarkoitettujen asukastilojen koordinoinnissa on oleellista digitaalisten asumispalveluiden toimivuus ja turvallisuus,” toteaa Sanna Uotila, palvelumuotoilija, Setlementtiasunnot

Laajan käyttäjäkunnan ja useamman tilan hallinnointi onkin järkevää ja helppoa digitaalisella pilvipalvelupohjalle luodulle varauskalenterijärjestelmällä, sekä lukitus- ja kulunohjausintegraatiolla.

Vuonna 2018 Setlementtiasunnoilla on taloja 24, koteja 1700 ja asukkaita n. 2000 kahdeksassa eri kaupungissa. Jokaisessa kohteessa on ainakin yksi yhteiskäyttöön luotu asukastila. Yhteisölliseen asumiseen panostava Setlementti on uudisrakennuksissa huomioinut yhteistilojen ja asumispalveluiden tarpeen.