Rekisteriseloste – asiakas- ja markkinointirekisteri

Rekisteriseloste Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste 

Laatimispäivä: 1.4.2018

Rekisterinpitäjä: 
One4all Finland Oy 
Y-tunnus 2437819-8
Nihtisillankuja 3 B
02630 Espoo
Puh: +358 207 229 380

Rekisteriasioita hoitava henkilö:
Kitte Hamilton
Puh: +358 207 229 380
kitte.hamilton@one4all.fi 

Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus

Asiakkaan henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:

·       asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen

·       myynnin tukeen, myyntitoimenpiteiden kirjaamiseen ja hallinnointiin, sekä asiakaspalvelun ylläpitoon

·       Uutiskirjeen tilaukset, markkinointi, mielipide- ja markkinatutkimukset sekä muut vastaavat käyttötarkoitukset.

Rekisterin sisältämät tiedot

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

·       yhteystiedot kuten nimi, titteli, osoite, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet,

·       asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten laskutus- ja maksutiedot, myynti- ja tilaustiedot ja yhteydenotot

·       rekisteröitymistiedot, kuten käyttäjätunnus, nimimerkki, salasana ja muu mahdollinen yksilöivä tunnus,

·       viestinnän toteuttamiseen liittyvät tiedot sekä palveluiden käyttöä koskevat tiedot, mahdolliset luvat ja suostumukset, mahdolliset tarjonnanestotiedot sekä mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaalta puhelimitse, sähköpostilla, messuilla tai tapaamisissa tai muulla vastaavalla tavalla saadut suostumukset.

Uutiskirjeen tai yhteydenotto tilauslomakkeen tai muun rekisteröitymisen kautta saadut suostumukset.

Tietojen luovutus

Rekisterin tiedot ovat ainoastaan Rekisterinpitäjän käytössä.  Rekisterinpitäjä hyödyntää ulkopuolista palvelua asiakasrekisterinsä alustana sekä markkinointitoimenpiteissä. Tietoja ei kuitenkaan luovuteta kolmannen osapuolen käyttöön, paitsi mahdollisen Rekisteripitäjän lisäarvopalvelun tuottamiseen, luottohakemukseen, perintään tai laskutukseen liittyvissä asioissa sekä lainsäädännön velvoittaessa.

Rekisterinpitäjä voi myös käyttää alihankkijoita tietojen käsittelyssä. 

Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle, ellei se ole Rekisterinpitäjän tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista.

Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä ellei lainsäädäntö tai asiakassuhde tai vastaava estä tietojen poistamista.

Rekisterin suojaus

Vain nimetyillä henkilöillä on pääsy rekisterin tietoihin. Rekisterin käyttö on suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin ja käyttöoikeuksin.

Tarkastus- ja oikaisuoikeus
Käyttäjällä on oikeus tarkastaa mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia häntä koskevan virheellisen tiedon korjaamista. Rekisteröidyllä on oikeus perua antamansa markkinointi suostumus. Tarkastus- ja oikaisupyyntö on tehtävä kirjallisesti, sähköpostitse tai postitse.