Bokningskalender

ONLINE - BOKNINGSSYSTEM FÖR BOSTADSHUS OCH ANDRA FASTIGHETER

Ett online - bokningssystem förenklar bokningar av gemensamma utrymmen, maskiner och andra förnödenheter i bostadshus. Bokningen syns i realtid i hela systemet, så det finns inget behov av att granska papperslistor etc.

I PNT®manager hanteringssystemet skapas kalendrar för fastighetens gemensamma utrymmen, t.ex. bastu, tvättstuga eller klubbutrymme. Kalendern fungerar också bra för cyklar, maskiner och andra förnödenheter. Kalendrarnas inställningar kan justeras var för sig. Det finns bl.a. möjlighet till både engångsbokningar och fortlöpande bokningar. Bokningstiderna som erbjuds går enkelt justera. 

Invånaren kan boka ett utrymme antingen via infoskärmen i trapphuset om den har pekfunktion eller via en egen mobiltelefon eller dator. Bokningen sker i realtid. Bokningsavgiften kan också betalas direkt med PNT®pay betaltjänsten.

 

 

ONLINE BOKNINGSSYSTEM – egenskaper

One4all_varauskalenterit.jpg

Hantering av fastighetens bokningskalendrar är smartare via ett centralt hanteringssystem.

 

Fråga oss om online - bokningssystemets egenskaper.

 

One4all_Asukas_varauskalenteri.jpg

Invånaren kan boka ett utrymme för sitt behov med PNT®mobile appen oberoende av plats och tid. 
 

ILOQ PASSERKONTROLL

ILOQ PASSERKONTROLL

Vårt gränssnitt mellan PNT®manager hanteringssystemets bokningskalender och iLOQ Manager möjliggör ett smidigt system för bokningar och passerkontroll. 

Denna tjänst kan tas i bruk utan en uppdatering av hela fastighetens låssystem.

FUNKTIONSPRINCIP

 • Invånaren bokar fastighetens gemensamma utrymmen (t.ex bastu, tvättstuga, torkrum, klubbutrymme) för eget bruk via bokningskalendern.
 • Invånaren kan göra bokningen antingen via infoskärmen i trapphuset om den har pekfunktion eller via en mobiltelefon med PNT@mobile appen eller via datorns webbläsare. 
 • Bokningen sker i realtid. Bokningsavgiften kan också betalas direkt med PNT®pay betaltjänsten.
 • Informationen om bokningen överförs automatiskt till iLOQ Manager och därifrån till PIN-kodsläsaren vid det gemensamma utrymmet. På detta sätt kommer invånaren in i det gemensamma utrymmet endast med sin personliga kod då när bokningen är i kraft. Användningen förutsätter en iLOQ PIN-kodsläsare vid dörren till de aktuella utrymmena. Användningen av koden registreras i iLOQ Managers log. 
 

SALTO KS PASSERKONTROLL

SALTO KS PASSERKONTROLL

Vårt nya gränssnitt till det nyckellösa SALTO KS-systemet möjliggör bokning av utrymmen och en funktionerande passerkontroll.

FUNKTIONSPRINCIP

 • Invånaren bokar fastighetens gemensamma utrymmen (t.ex bastu, tvättstuga, torkrum, klubbutrymme) för eget bruk via bokningskalendern.
 • Invånaren kan göra bokningen antingen via infoskärmen i trapphuset om den har pekfunktion eller via en mobiltelefon med PNT@mobile appen eller via datorns webbläsare.
 • Informationen om bokningen överförs automatiskt till SALTO KS-systemet och därifrån till låset vid det gemensamma utrymmet. På detta sätt kommer invånaren in i det gemensamma utrymmet endast med sin personliga SALTO KS-tagg då när bokningen är i kraft. 
 • Bokningsavgiften kan också betalas direkt med PNT®pay betaltjänsten.

 

 

 

PNT®PAY BETALFUNKTION

Nu behövs inte mera skild fakturering av bokningsavgifterna för t.ex användning av tvättstugan. Med PNT®pay betaltjänsten betalar invånaren bokningsavgiften med sitt bank- eller kreditkort i samband med bokningen. 

PNT®PAY BETALTJÄNST (FINLAND) - EGENSKAPER

 • Betaltjänsten aktiveras skilt för varje kalender.
 • Prissättningen kan göras enligt klockslag, på detta sätt kan populära turer ha ett högre pris. 
 • I betaltjänsten betalar invånaren med antingen bank- eller kreditkort.
 • Kortuppgifterna matas in i Payment Highway tjänsten via PNT®mobile appen.
 • Invånaren skapar en personlig säkerhetskod, med vilken hen godkänner transaktionen då bokningen görs.
 • Invånaren kan göra bokningen antingen via infoskärmen i trapphuset om den har pekfunktion eller via en mobiltelefon med PNT@mobile appen eller via datorns webbläsare.
 • Systemet kontrollerar automatiskt att kortet har täckning, och bokningen görs först då detta bekräftats.
 • Systemet möjliggör också återkommande bokningar med automatisk betalfunktion.
 • Transaktionen överförs automatiskt till kundens bankkonto.
 • Kunden kan själv bestämma hur ofta överföringen sker.
 • Kunden betalar en transaktionsavgift till tjänsteleverantören enligt Payment Highways prislista.
 • Betaltjänsten sköts av Checkout Finland Oy.

 

Ta kontakt för mera information:

Kitte
kitte.hamilton@one4all.fi
+358 40 761 1923

Henry
henry.hietavala@one4all.fi
+358 400 888 218

DIGITAL
INFOSKÄRM 
egenskaper

 

En skärm med pekfunktion ger flera möjligheter.

 

 • Med pekfunktionen har invånaren tillgång till bokningkalendern.
 • Personer med nedsatt rörelseförmåga kan välja en funktion som underlättar deras användning av bokningskalendern.
 • En skärm med pekfunktion kan innehålla mera information än en passiv skärm. T.ex räddnignsplan, regler och instruktioner.
 • Den traditionella namntavlan och anslagstavlan i ett våningshus kan ersättas med en digital infoskärm som är enkel att uppdatera.
 • Läs mera om infoskärmarnas egenskaper.

PNT®MOBILE
INVÅNARAPPEN 
egenskaper

 

 • Invånaren når bokningssystemet via appen
 • Invånaren kan sköta en bokning oberoende av plats och tid
 • Appen går också att använda via en webbläsare
 • Appen fungerar smidigt tillsammans med infoskärmar eller som en separat tjänst, t.ex. i radhus.
 • Regler och anvisningar går direkt att läsa i appen.
 • Läs mera om invånarappen.