iLOQ kulunohjaus ja varauskalenteri

iLOQ passerkontroll

 

Vårt gränssnitt mellan PNT®manager hanteringssystemets bokningskalender och iLOQ Manager möjliggör ett smidigt system för bokningar och passerkontroll. 

Denna tjänst kan tas i bruk utan en uppdatering av hela fastighetens låssystem.


FUNKTIONSPRINCIP

 • Invånaren bokar fastighetens gemensamma utrymmen (t.ex bastu, tvättstuga, torkrum, klubbutrymme) för eget bruk via bokningskalendern.
 • Invånaren kan göra bokningen antingen via infoskärmen i trapphuset om den har pekfunktion eller via en mobiltelefon med PNT@mobile appen eller via datorns webbläsare. 
 • Bokningen sker i realtid. Bokningsavgiften kan också betalas direkt med PNT®pay betaltjänsten.
 • Informationen om bokningen överförs automatiskt till iLOQ Manager och därifrån till PIN-kodsläsaren vid det gemensamma utrymmet. På detta sätt kommer invånaren in i det gemensamma utrymmet endast med sin personliga kod då när bokningen är i kraft. Användningen förutsätter en iLOQ PIN-kodsläsare vid dörren till de aktuella utrymmena. Användningen av koden registreras i iLOQ Managers log. 

ANVÄNDNINGSMÖJLIGHETER FÖR BOKNINGSSYSTEM OCH PASSERKONTROLL

 

Länkning av låssystem

Länkning av låssystem

 • Låsen kan länkas i sådana fall där det finns behov av att passera flera dörrar för att nå det gemensamma utrymmet.
 • Invånaren når utrymmet trots att flera låsta dörrar måste passeras.
 

Automatisk relästyrning av bastuugn

Automatisk relästyrning av bastuugn

 • Med en automatisk relästyrning kan bastuugnen läggas på 30–60 minuter före en bokning. Då denna metod används behöver bastuugnen inte läggas på manuellt och ugnen är på endast då det finns en aktuell bokning. Bastuugnen släcks automatiskt om det inte finns flera bokningar. 
 

Relästyrning av tvättstugans maskiner

Relästyrning av tvättstugans maskiner

 • Med en automatisk relästyrning kan man styra strömförsörjningen till tvättstugans maskiner.
 • Invånaren har tillgång till utrymmet genom att använda sin personliga PIN-kod vid dörren.
 • Elförsörjningen till maskinen aktiveras då invånaren matar in sin PIN-kod i läsaren vid maskinen.
 • Denna funktionsmöjlighet beror på maskinerna, hör dig för hos leverantören.
 

Passerkontroll och tidsinställning av bokat utrymme

Passerkontroll och tidsinställning av bokat utrymme

 • Det är möjligt att styra låsen så att invånaren har tillgång till utrymmet 15 minuter före en bokning. 
 • Detta är praktiskt om t.ex bastun eller gymmet har två omklädningsrum. Då kan den föregående användaren använda t.ex bastun under hela bokningen och flytta sig till omklädningsrummet då följande tur börjar.
 

Spärr av nycklar till gemensamma utrymmen

 

 • Det gemensamma utrymmet är i alla invånares bruk med en vanlig iLOQ-nyckel tills någon bokat utrymmet för eget bruk.
 • Då det finns en aktiv bokning spärras användningen av nyckel automatiskt.
 • Invånaren som har en aktiv bokning har tillgång till utrymmet med sin personliga PIN-kod.

 

Ta kontakt för mera information:

Kitte
kitte.hamilton@one4all.fi
+358 40 761 1923

Henry
henry.hietavala@one4all.fi
+358 400 888 218

Använnings-
möjligheter 
FÖR BOKNINGSSYSTEM OCH PASSERKONTROLL

 • Länkning av låssystem
 • Automatisk relästyrning av bastuugn
 • Relästyrning av tvättstugans maskiner
 • Passerkontroll och tidsinställning av bokat utrymme
 • Spärr av nycklar till gemensamma utrymmen

LLÄS MERA