One4All Finland Oy

One4all Finland Oy är ett växande finländskt företag. Sedan år 2011 har vi koncentrerat oss på att utveckla och producera digitala lösningar för invånarkommunikation och invånartjänster för bostadshus.

Vårt koncept går ut på att förbättra boendetrivseln och säkra en produktiv fastighetsskötsel. Vi är med och skapar en hög standard på boendet, både för fastighetens förvaltning och för invånarna.

Då ni anlitar oss får ni en pålitlig partner som utvecklar ert företags goda förvaltning och ger er nöjda invånare tack vare våra effektiva kommunikationsverktyg.

Samarbete är viktigt för oss. Vårt mål är alltid ett långsiktigt kundförhållande, som vi aktivt följer upp och utvecklar tillsammans med kunden. Detta för att kunna svara på kundernas specifika behov.

Våra värderingar är öppenhet, smidighet och en förståelse för kundernas behov. Lojalitet förtjänar man, vårt mål är att alla våra kunder ska känna att vi förtjänar det.

Vår högklassiga kvalitet innebär att vi hela tiden arbetar lösningscentrerat - vi utvecklar fungerande och hållbara produkter.

För att försäkra oss om en hög kvalitet för våra tjänster har alla våra samarbetspartner specialkunnande inom branschen.

Utveckla tjänsterna tillsammans med oss! Skicka feedback, frågor och utvecklingsidéer till oss.

Bekanta dig med våra referenser. 

Ta kontakt! Vi berättar gärna mera.

 

KITTE HAMILTON

kitte.hamilton@one4all.fi
+358 40 761 1923


HENRY HIETAVALA

henry.hietavala@one4all.fi
+358 400 888 218

våra värderingar och våra mål

 

  • Våra värderingar är öppenhet, smidighet och en förståelse för kundernas behov.
  • Vår högklassiga kvalitet innebär att vi hela tiden arbetar lösningscentrerat - vi utvecklar fungerande och hållbara produkter.
  • Vårt mål är en lysande kvalitet, som skapas som ett resultat av en ansvarstagande personal tillsammans med kunniga samarbetspartners.
  • Arvojamme ovat avoimuus, joustavuus sekä asiakastarpeiden tiedostaminen ja ymmärtäminen.
  • Korkeatasoinen laatumme merkitsee ratkaisukeskeisyyttä; toimivia, kestäviä ja kehittyviä palveluita.
  • Tavoitteenamme on loistelias laatu, joka syntyy vastuullisen henkilökunnan sekä yhteistyökumppaneiden työn tuloksena.