Ta kontakt

Ansvarsfullhet

Ansvarsfullhet är viktigt för oss och vi vill därför erbjuda våra kunder ett ansvarsfullt alternativ

Ända sedan företaget grundades har en av de ledande verksamhetsidéerna varit, att vid sidan av smidig invånar­kommunikation, säkerställa ett mer ekologiskt papperslöst alternativ för kommunikation. I byggbranschen finns ett konstant tryck att dels möta behoven av hållbar utveckling även göra verksamheten mer ansvarstagande och miljövänligare. Vi vill stödja våra kunder att bidra till en hållbar utveckling genom att erbjuda dem en koldioxidneutral produkt.

””Bygg- och fastighetsbranschen har skapat många koldioxidneutrala mål. För vår del vill vi erbjuda våra kunder en produkt vars koldioxidavtryck har utretts och kompenserats”.

Åtgärder som främjar ansvarsfullhet

Det är klart att material, tillverkning och användning av digitala informations­skärmar ger upphov till koldioxidutsläpp. Våren 2020 lanserade vi ett projekt för beräknandet av våra informationsskärmars koldioxidavtryck. NordicOffset Oy, ett finländskt expertbolag specialiserat på beräkning av koldioxidavtryck, började kartläggningen av vår energiförbrukning och vårt koldioxidutsläpp.

I april 2021 fick vi en färdig beräkningsrapport som klargjorde CO2-utsläppen från de olika produktionsmomenten, samt ett separat utarbetat förslag till kompensering. Beräkningen utfördes med hjälp av Life Cycle Assesment (LCA) – principen. Livscykelbedömning är en standardiserad metod för att bestämma vilken klimatpåverkan de olika momenten av en produkts livscykel ger upphov till. Produktionen, logistiken, installationen, användningen och avvecklingen av den digitala informationsskärmen togs med i beräkningen. Hela 96% av utsläppen härstammade från materialanskaffningen.

“”Hantering av koldioxidavtryck är ett tecken på ansvarsfullhet. Därför är det viktigt för oss på One4all att utreda hur stort koldioxidavtrycket från våra informations­skärmar är, för att bättre kunna möta kraven för att skapa en renare miljö. One4all’s avsikt är att tillverka och sälja en helt koldioxidneutral produkt.”

Den här logotypen visar att One4all’s digitala informationsskärm är koldioxidneutral. Alla våra informations­skärmar som köpts efter april 2021 är koldioxidneutrala, vilket innebär att förorsakade koldioxidutsläpp kompenseras med klimatvänliga projekt.

Vi kompenserar koldioxidutsläppen från våra informations­skärmar genom investering i klimatvänliga projekt:

Byggnadsisoleringsmaterial som är tillverkat av återvunna tidningar binder koldioxid.

Avlägsning av koldioxid anses vara långtidsverkande då den sker genom husbyggande.

Ekovillas värmeisolering kan också användas vid nybygge och renovering av gamla hus. Dess lagrade kol beräknas finnas kvar minst 50 år. Återvunnet papper som används i isoleringen kommer från hållbart odlat trä, varför Ekovilla binder mer kol än det producerar.

Läs mera om projektet på NordicOffsets webbsida.

Avsikten med projektet är att skydda Rimba Raya-området på sydöstra Borneo, Indonesien från avskogning. Reservatet yta täcker 64 000 hektar. Där lever hundratals arter inklusive den utrotningshotade borneoorangutangen. Under ett århundrade har förekomsten av borneoorangutangen reducerats med 95%

Borneo har lidit av avskogning i årtionden och dess återstående regnskogar riskerar att utplånas förutom på grund av skogsavverkning, mineralbrytning och palmoljeproduktion även av olaglig avverkning. Projektets huvudsakliga skyddsmekanism är att säkra en hållbar utkomst för lokalbefolkningen.

Läs mera på projektets webbsida eller i Verras projektrapporter.

Lokalsamhällen har utvecklat Humbo skogsplanteringsprojekt tillsammans med medborgarrörelsen HGO World Vision. Projektet syftar till att skydda den svårt skövlade skogen i sydvästra Etiopien. Man planterar träd för att stödja den långsiktiga återhämtningen regionens ekosystem.

Medlemmar som lever och bor i sju intill projektområdet närliggande samhällen, har direkt ansvar för genomförandet av projektet och har redan planterat mer än 76 000 träd. Mängden kol bunden till skogen ökar genom plantering av nya träd samt skogsskydd. Projektet omfattar en total areal på 3 227 hektar i området Humbo och Soda och binder uppskattningsvis 1 052 283 tCO2e utsläpp av växthusgaser. Projektet beräknas gynna över 50 000 lokala invånare.

Läs mer om projektet på NordicOffsets webbsida eller i Gold Standards projektrapporter.

FN:s mål för hållbar utveckling

FN har listat 17 mål för hållbar utveckling vilkas mål är att förändra världen. Kompensationsprojekten för kompensering av de digitala informations­skärmarnas koldioxidutsläpp uppfyller dessa mål. Rimba Rayas skyddsprojekt uppfyller t.o.m. samtliga mål.

Kitte Hamilton, CEO

Vill du veta mer om företaget och dess verksamhet?

Ring eller mejla mig – jag berättar gärna mer om vårt företag och våra värderingar!

Kitte Hamilton, VD