Ta kontakt

Bokningskalender

Den digitala bokningskalendern för användning i bostadshus gör det lättare att boka och administrera gemensamma utrymmen och andra tillgångar. Bokningarna är alltid uppdaterade och mänskliga resurser krävs inte för att kontrollera handskrivna bokningshäften, överlämning av nycklar eller t.o.m. att koppla på bastuaggregatet. Allt fungerar elektroniskt med hjälp av bokningskalendern!

Bokningskalenderns administration är enkel via administrationssystemet PNTmanager.

Invånaren kan göra bokningar dels på trapphusets digitala informationsskärm med pekfunktion, som med PNTmobile appen på sin smarttelefon eller med en webbläsare. Betaltjänsten PNTpay kan anslutas till bokningskalendern. Då behövs ingen separat fakturering.

Enkel elektronisk bokning

Enkel elektronisk bokning

Bokningarna alltid i realtid

Bokningarna alltid i realtid

Kan anslutas med PNT®pay betalstjänst

Kan anslutas med PNT®pay betalstjänst

Bokningskalender

Bokningssystemet visar aktuell bokningsinformation

Elektronisk bokningskalender i realtid är en hjälp i vardagen både för invånaren och för fastigheten. Invånarna kommer åt bokningssystemet med några klick och husets administration ser den aktuella bokningssituationen i realtid via PNTmanager administrationssystemet.

Alla bokningskalenderinställningar konfigureras enkelt från administrationssystemet. Med några klick är det lätt att avgöra när en tjänst kan bokas, vilket är det maximala antalet bokningar per invånare eller det maximala antalet aktiva bokningar. Det är också enkelt att i den digitala bokningskalendern baka in serviceunderhåll eller andra undantagsdatum och avgifter för betalningstjänster.

Asukas tekee varauskalenterin varausta PNTmobilesta tietokoneen selaimen kautta
Bokningskalender

Bokning av husbolagets utrymmen – dörren är öppen under bokad tid

Åtkomstkontrollsystem kan anslutas till bokningskalendrarna. Detta gör det möjligt för invånarna att komma in i bokat utrymme med egen PIN-kod eller åtkomstkod under den reserverade tiden. Missbruk av anläggningarna minskar och säkerheten ökar.

Flera bokningar samtidigt av t.ex. tvättstuga eller gemensam bokning av t.ex. jogging-bastu kan göras. Utomstående kan också göra bokningar.

Passerkontrollen av bokningskalendrar fungerar för närvarande ihop med systemen iLOQ, Salto KS och Rollock.

Bokningskalender

Betalning av boendetjänster i samband bokningstillfället

Betalningstjänsten PNTpay kan anslutas till bokningskalendern, vilket gör det möjligt att smidigt i samband med bokning debitera för avgiftsbelagda tjänster. Invånaren hanterar sina egna betalkort säkert och bekräftar betalningen med sin egen PIN-kod, vilket skapar en täckningsreservering. Tjänsterna debiteras automatiskt då avbokningstiden slutat.

Kundhistoria

Digital invånar­kommunikation och bostadstjänster som en del av vardagen

Kundhistoria

I Sjömanspensionskassans Harpun-kvarter stöds gemenskapen genom en digital serviceplattform

”Bokningsböcker alltid uppdaterade och tillgängliga!”

Digital kommunikation har ökat invånarnöjdheten.

Marjut Joensuu
Nurmijärven Kodit Oy

Alla tycks lära sig att använda bokningssystemet riktigt snabbt!

Boendesekreterarna Nina och Jenni
NAL Asunnot Oy

Detta enkelt uppdaterade kommunikationssystem är en bra lösning för oss!

Ville Härkönen
bostadsförvaltare, Talopro Oy

Vill du höra mer eller be om mer information?

Ring eller mejla mig – jag vill gärna höra hur vi kan hjälpa dig. En kontakt binder dig inte till någonting!

Henry Hietavala, försäljning

Smidig administration av husbolagets utrymmen

Bastuaggregatets reläkontroll

Via den elektroniska bokningskalendern är det möjligt att via iLOQ:s passerkontrollsystem fjärrstyra relästyrningen av bastuaggregatet.

Relästyrning minskar onödig strömförbrukning. Inget besök på platsen behövs.

Arbetet underlättas för den som ansvarar för bokningar

Fastighetsadministrationens och fastighetsservicebolagets arbete underlättas eftersom det mesta arbetet med bokning av utrymmen, fakturering och öppnandet av dörrar elimineras.

Bokningskalendern ger otaliga möjligheter

Man kan även enkelt låta utomstående reservera utrymmet som är kopplat till bokningskalendern. Bara det finns möjlighet att ansluta passerkontroll till utrymmet, är det enkelt att via den digitala bokningskalendern administrera användarnas betalningar och rörelser.