Ta kontakt

Gränssnittlösningar för invånardata

Gränssnitten möjliggör införsel av ytterligare information och andra lösningar som är anpassade till våra tjänster.

För närvarande kan t.ex. invånardata, meddelanden, räddningsplaner och förbrukningsdata importeras till administrationssystemet PNTmanager. Ytterligare kan olika passersystem och betalningssystem kopplas till vår elektroniska bokningskalender.

På de digitala informations­skärmarna kan man läsa YLE-nyheter och olika sociala mediekanaler. Digitala tidtabeller för lokal kollektivtrafik kan också anslutas till vårt system via gränssnittsintegration.

Läs nedan mera om våra nuvarande gränssnittslösningar och kontakta oss om det gränssnitt du skulle behöva inte visas på vår hemsida.

Vi är alltid beredda att utveckla vårt system och redo att tänka på nya gränssnittslösningar för att förbättra invånar­kommunikationen och boendetrivseln.

Gränssnittlösningar för invånardata

Invånarinformation behändigt

Om det finländska informationssystemet Tampuuri, Visma Fivaldi eller Hausvise redan används, kan information om invånarna enkelt överföras från systemet till PNTmanager via gränssnittet.

Förutom invånarinformation kan partnerinformation och meddelanden importeras från Tampuuri-gränssnittet via utskicksverktyget Meddelanden kan importeras från Hausvise.

Vi bygger också gränssnitt för hyresbostadsbolagens egna invånarsystem.

Asukastiedot Porrasnäytöllä
PNTmanager hallintajärjestelmän näkymä, jossa pelastussuunnitelma valikkonäkymä
Gränssnittlösningar för invånardata

Räddningsplan

Via räddningsplanen gränssnitt har invånarna på ett ställe tillgång till alla uppgifter gällande boende och säkerhet och sålunda är säkerhetsuppgifterna alltid tillgängliga.

Genom gränssnittet för Pelsu-räddningsplanen är det möjligt att distribuera en uppdaterad räddningsplan och allmäna riktlinjer till de digitala informations­skärmarna och PNTmobile applikationen. Via Safetum gränssnittet är det möjligt att distribuera den uppdaterade räddningsplanen.

För Pelsu kan kunden välja att distribuera endast en eller båda.

Gränssnittlösningar för invånardata

Åtkomstkontrollinformation och bokningskalendernin

Vi har skapat passersystemgränssnitt för olika låssystem. Nuvarande passersystemgränssnitt har gjorts för iLOQ, SALTO KS och Rollock. ABLOY® ENTRY på kommande.

Kulunohjaus rajapinnan kautta

Vill du höra mer eller be om mer information?

Ring eller mejla mig – jag vill gärna höra hur vi kan hjälpa dig. En kontakt binder dig inte till någonting!

Henry Hietavala, försäljning