Vår historia

Vi är ett företag som specialiserat sig på invånar­kommunikation och
digitala bostadstjänster

One4all Finland Oy är ett 2011 grundat företag som specialiserat sig på digitala
lösningar för invånar­kommunikation och boendeservice. Till One4all’s tjänster
hör bl.a. digitala informations­skärmar för bostadsbolag, mobilapplikationer för
invånarna och bokningskalendrar för bokning av gemensamma utrymmen och
boendeservice. One4all strävar efter att kunna erbjuda en plattform för smidig
invånar­kommunikation.

Vår affärsidé är att säkerställa och förbättra boendekomforten, effektivera
fastighetsförvaltningen och att dessutom utveckla och stödja vi-andan i
bostadshus. Vår affärsidé är att bidra till en bra boendehelhet.
För att utveckla god administration och kundbelåtenhet i ditt företag med hjälp
av effektiva kommunikationsverktyg och finländska servicelösningar, får du i
oss en pålitlig leverantör och partner.
Vi engagerar oss i samarbete. För att möta enskilda kunders individuella behov,
har vi som mål att skapa ett långsiktigt samarbete som aktivt följs upp och
utvecklas.

Våra värderingar styr vår verksamhet

Våra värderingar är öppenhet, flexibilitet, medvetenhet och förståelse för
kundernas behov. Pålitlighet är en hederssak och vårt mål är att vara värdiga
detta förtroende i varje kunds ögon.
Vår höga kvalitet innebär att våra tjänster är till lösningen fungerande, hållbara
och utvecklingsbara. För att säkra kvaliteten på våra tjänster samarbetar vi med
branschens främsta experter. Ansvar är en del av vår verksamhet. Våra digitala
informationsskärmar kommer att vara koldioxidneutrala från och med år 2021.

Det var här allt började

Vi började 2011 som ett marknadsförings- och digikontor. Då en
fastighetsförvaltare i Helsingfors ställde frågan ”Varför finns det inga digitala
informationsskärmar för trapphus?”, förändrades allt. Denna fråga väckte tanken
att börja undersöka behovet av att utveckla en fungerande, flexibel och
mångsidig bostadstjänstplattform för bostadssektorn. Under vägens gång
torpederades vår idé av en och annan som tvivlade på dess framgång. Vår egen

tro på saken avtog inte. Vi fortsatte med våra ansträngningar och fick
engagerade samarbetspartners.
Resan var lång, eftersom det fanns få andra liknande leverantörer och för de
flesta kunder var hela idén med att digitalisera boende främmande. Produktion,
försäljningsarbete och övertalningsarbete tog lång tid innan den första One4all
digitala informationsskärmen äntligen installerades 2015. Från vår första
produkt, den passiva informationstavlan, har vi tagit ett rejält steg till den
servicetjänsteplattform som vi erbjuder idag, vilken inkluderar mer än enbart en
informationsskärm.

Idag betjänar vi över hundra företag: hyresbostadsbolag, byggare och
byggföretag och dessutom enskilda bostadsbolag.
Framtiden ser ljus ut även om det är omöjligt att förutspå hur utvecklingen av
våra tjänster kommer att se ut eftersom vi ständigt samarbetar med våra kunder
och följer deras och branschens behov.

Vill du höra mer eller be om mer information?

Ring eller mejla mig – jag vill gärna höra hur vi kan hjälpa dig. En kontakt binder dig inte till någonting!

Henry Hietavala, försäljning