Ta kontakt

Vår historia

Vi är ett företag som specialiserat sig på invånar­kommunikation och
digitala bostadstjänster

One4all Finland Oy är ett 2011 grundat företag som specialiserat sig på digitala lösningar för invånar­kommunikation och boendeservice. Till One4all’s tjänster hör bl.a. digitala informations­skärmar för bostadsbolag, mobilapplikationer för invånarna och bokningskalendrar för bokning av gemensamma utrymmen och boendeservice. One4all strävar efter att kunna erbjuda en plattform för smidig invånarkommunikation.

Vår affärsidé är att säkerställa och förbättra boendekomforten, effektivera fastighetsförvaltningen och att dessutom utveckla och stödja vi-andan i bostadshus. Vår affärsidé är att bidra till en bra boendehelhet.
För att utveckla god administration och kundbelåtenhet i ditt företag med hjälp av effektiva kommunikationsverktyg och finländska servicelösningar, får du i oss en pålitlig leverantör och partner.
Vi engagerar oss i samarbete. För att möta enskilda kunders individuella behov, har vi som mål att skapa ett långsiktigt samarbete som aktivt följs upp och utvecklas.

Våra värderingar styr vår verksamhet

Våra värderingar är öppenhet, flexibilitet, medvetenhet och förståelse för kundernas behov. Pålitlighet är en hederssak och vårt mål är att vara värdiga detta förtroende i varje kunds ögon. Vår höga kvalitet innebär att våra tjänster är till lösningen fungerande, hållbara och utvecklingsbara. För att säkra kvaliteten på våra tjänster samarbetar vi med branschens främsta experter. Ansvar är en del av vår verksamhet. Våra digitala informations­skärmar kommer att vara koldioxidneutrala från och med år 2021.

Det var här allt började

Vi började 2011 som ett marknadsförings- och digikontor. Då en fastighetsförvaltare i Helsingfors ställde frågan ”Varför finns det inga digitala informations­skärmar för trapphus?”, förändrades allt. Denna fråga väckte tanken att börja undersöka behovet av att utveckla en fungerande, flexibel och mångsidig bostadstjänstplattform för bostadssektorn. Under vägens gång torpederades vår idé av en och annan som tvivlade på dess framgång. Vår egen tro på saken avtog inte.

Vi fortsatte med våra ansträngningar och fick engagerade samarbetspartners. Resan var lång, eftersom det fanns få andra liknande leverantörer och för de flesta kunder var hela idén med att digitalisera boende främmande. Produktion, försäljningsarbete och övertalningsarbete tog lång tid innan den första One4all digitala informationsskärmen äntligen installerades 2015. Från vår första produkt, den passiva informationstavlan, har vi tagit ett rejält steg till den servicetjänsteplattform som vi erbjuder idag, vilken inkluderar mer än enbart en informationsskärm.

Vill du höra mer eller be om mer information?

Ring eller mejla mig – jag vill gärna höra hur vi kan hjälpa dig. En kontakt binder dig inte till någonting!

Henry Hietavala, försäljning