Ota yhteyttä

Vastuullisuus

Vastuullisuus on meille tärkeää ja haluamme siksi tarjota asiakkaillemme vastuullisen vaihtoehdon

Jo yritystä perustettaessa yhtenä johtavana toiminta-ajatuksena on ollut sujuvan asukasviestinnän varmistamisen ohella tarjota ekologisempi vaihtoehto sadoille tuhansille tulostettaville lapuille ja niiden toimittamiselle. Rakennusalalla on jatkuva paine kehittää toimintoja vastuullisemmiksi, ekologisemmiksi, ilmastoystävällisemmiksi ja vastaamaan kestävän kehityksen tarpeita. Haluamme tukea asiakkaitamme vastaamaan kestävän kehityksen tarpeisiin tarjoamalla heille jo valmiiksi kartoitetun ja hiilineutraalin tuotteen.

Rakennus- ja kiinteistöala on luonut paljon hiilineutraaleja tavoitteita ja me haluamme omalta osaltamme tarjota asiakkaillemme tuotteen, jonka hiilijalanjälki on selvitetty ja kompensoitu.

Toimenpiteitä vastuullisuuden eteen

On selvää, että myös digitaalisen porrasnäytön materiaaleista, valmistuksesta ja käytöstä syntyy hiilidioksidipäästöjä. Vuoden 2020 keväällä käynnistimme projektin porrasnäyttöjemme hiilijalanjäljen laskemiseksi ja kotimainen hiilijalanjäljen laskentaan erikoistunut asiantuntijayritys Nordic Offset Oy ryhtyi kartoittamaan kulutustamme ja hiilidioksidipäästöjämme.

Huhtikuussa 2021 saimme valmiin laskentaraportin, joka selkiytti eri tuotantovaiheissa aiheutuvat hiilidioksidipäästöt, sekä erikseen laaditun ehdotuksen kompensoinnista. Laskenta toteutettiin elinkaariarviointi-periaatteella (Life Cycle Assessment, LCA). Elinkaariarviointi on standardoitu tapa selvittää tuotteen elinkaaren eri vaiheista aiheutuva ilmastovaikutus. Laskennassa huomioitiin digitaalisen porrasnäytön tuotanto, logistiikka, asennus, käyttö sekä käytöstä poisto. Peräti 96 % päästöistä muodostui materiaalien hankinnasta.

Hiilijalanjäljen hallinta on merkki vastuullisuudesta ja siksi meille One4allissa oli tärkeää selvittää, kuinka suuren hiilijalanjäljen digitaaliset porras­näyttömme aiheuttavat, jotta voimme vastata puhtaamman ympäristön tarpeisiin paremmin. One4allin tahtotila on täysin hiilineutraalin tuotteen valmistus ja jälleenmyynti.

Tästä tunnuksesta tiedät, että One4allin digitaalinen porrasnäyttö on hiilineutraali. Kaikki vuoden 2021 huhtikuun jälkeen ostetut porras­näyttömme ovat hiilineutraaleja, eli niistä aiheutuvat hiilidioksidipäästöt kompensoidaan ilmastoystävällisiin hankkeisiin.

Kompensoimme porrasnäytöistä aiheutuvat hiilidioksidipäästöt seuraaviin ilmastoystävällisiin hankkeisiin:

Vuosi 2023–

Hanke pyrkii vastaamaan pohjoisen Himachal Pradesh -osavaltion kasvavaan energiantarpeeseen tuottamalla sähköä paikalliseen sähköverkkoon. Tällä hetkellä suurin osa alueen energiasta on peräisin fossiilisista polttoaineista. Korvaamalla fossiilisiin polttoaineisiin perustuvaa energiantuotantoa, hankkeen tuottama sähkö tuottaa välittömiä päästövähennyksiä.

Hanke pyrkii parantamaan alueellista työllisyyttä sekä infrastruktuuria. Hankealue luetaan maaseuduksi, ja hankkeen myötä paikallisten mahdollisuus saada tuloja muusta kuin viljelystä parantuu.

Lue lisää hankkeesta tästä linkistä.

Hanke rakentaa 15,2 MW aurinkovoimalan Bambousiin, Mauritiukselle. Voimala kattaa 60 800 aurinkopaneelia. Paneelit tuottavat vuosittain noin 23 GWh, mikä korvaa fossiilisiin polttoaineisiin perustuvan energiantuotantoa Mauritiuksella.

Tällä hetkellä yli 70 % Mauritiuksen energiantuotannosta tuotetaan polttamalla fossiilisia polttoaineita. Mauritius on pieni saari Intian valtamerellä, ja herkkä ilmastonmuutoksen aiheuttamille vaikutuksille
kuten merenpinnan nousulle.

Lue lisää hankkeesta tästä linkistä.

Vuosina 2021-2022

Hiilidioksidi sitoutuu rakennuksien eristysmateriaaliin, joka on valmistettu kierrätetyistä sanomalehdistä. Hiilidioksidin poistoa pidetään pitkäkestoisena, kun se tapahtuu rakennuksien rakentamisen avulla.

Ekovilla-lämpöeristettä voidaan käyttää sekä uudisrakentamisessa että vanhojen talojen kunnostamisessa, ja sen hiilivaraston arvioidaan säilyvän ainakin 50 vuotta. Eristeessä käytetty kierrätyspaperi on peräisin kestävästi kasvatetusta puusta, minkä vuoksiEkovilla sitoo enemmän hiiltä kuin sen tuottamisessa syntyy.

Lue lisää hankkeesta NordicOffsetin sivuilta.

Hanke suojelee Rimba Rayan aluetta metsäkadolta kaakkoisessa Borneossa, Indonesiassa. Suojelualue kattaa 64 000 hehtaaria ja on elinympäristö sadoille lajelle, mukaanlukien uhanalaiselle borneonorangille. Borneonorangin esiintyvyys on vähentynyt 95 % tällä vuosisadalla.

Borneo on kärsinyt metsäkadosta jo vuosikymmeniä, ja sen jäljelläolevat sademetsät ovat vaarassa hävitä puunkorjuun, mineraalikaivoksien ja palmuöljytuotannon vuoksi, laittomien hakkuiden ohella. Projektin tärkein suojelumekanismi on paikallisten kestävän toimeentulon turvaaminen.

Lue lisää hankkeen kotisivuilta tai Verran hankeraporteista.

Paikalliset yhteisöt ovat kehittäneet Humbon metsänistutushankkeen yhdessä kansalaisjärjestön World Visionin kanssa. Sen tavoitteena on suojella Etiopian lounaisosassa voimakkaasti huonontunutta metsää ja istuttaa uusia puita tukemaan alueen ekosysteemin pitkäaikaista palauttamista.

Hankealueen lähellä asuvien seitsemän yhteisön jäsenet ovat suoraan vastuussa hankkeen toteuttamisesta ja ovat jo istuttaneet yli 76 000 puuta. Metsään sitoutuneen hiilen määrä kasvaa uusien puiden istutuksen sekä metsänsuojelun kautta. Humbon ja Sodon alueen hankkeen kokonaispinta-ala on 3 227 hehtaaria ja hanke sitoo arviolta 1 052 183 tCO2e kasvihuonekaasupäästöjä. Hankkeen on arvioitu hyödyttävän yli 50 000 paikallista.

Lue lisää hankkeesta NordicOffsetin sivuilta tai Gold Standardin hankeraporteista.

Tuemme apua tarvitsevia lahjoituksilla ja vapaaehtoistyöllä

Vuonna 2022 tuimme Vailla Vakinaista Asuntoa ry:tä vapaaehtoistyöllä. Osallistuimme Asunnottomien yön valmisteluihin auttamalla talvitakkien ja muiden vaatteiden lajittelussa, jotka jaettiin asunnottomille tapahtumassa. Henkilökuntamme myös lahjoitti vaatteita keräykseen.

Vapaaehtoistyön lisäksi olemme tukeneet rahalahjoituksin seuraavia tahoja:

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

YK on listannut 17 kestävä kehityksen tavoitetta maailman muuttamiseksi. Kompensointihankkeet joihin digitaalisten porrasnäyttöjen hiilidioksidipäästöt kompensoidaan noudattavat näitä tavoitteita, ja Rimba Rayan suojeluhanke jopa näitä kaikkia.

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet ikonit
YK:n on asettanut 17 kestävän kehityksen tavoitetta. Kompensointikohteemme kattavat laajalti nämä tavoitteet.
Kitte Hamilton, CEO

Haluatko tietää lisää yrityksestä ja toiminnastamme?

Soita tai lähetä viestiä, kerron mielelläni lisää yrityksestämme ja arvoistamme.

Kitte Hamilton, toimitusjohtaja