Ta kontakt

Servicevestibulen – en utvecklad form av hallen togs i bruk i Yrjö ja Hanna Kodits fastighet

Yrjö ja Hanna Kodit är en finländsk innovatör av boende

Yrjö ja Hanna Kodit – en finländsk innovatör av boende, har med över 20 års erfarenhet, blivit en överraskande stor producent av innovativa boende- och vårdtjänster. Stiftelsen är bland de fem största företagen i Finland som verkar inom branschen. Yrjö ja Hanna Kodit erbjuder bostäder för olika livsskeden och situationer. Man erbjuder bostadsrättsboende för alla åldrar, hyresbostäder för seniorer och servicebostäder för äldre och för andra specialgrupper.

Byggnaderna planeras för ett livslångt boende. Det är därför vi vill satsa på kvalitet. Petri Kokkonen, stiftelsens VD nämner att även om det investeras i kvalitet och utveckling, möjliggör stiftelsens struktur att den hyra som invånarna betalar tål kritisk granskning.

Tjänster enligt invånarens behov

I Yrjö ja Hanna Kodit – hemmen ingår service i allt boende. Det finns en modell för servicebostäder där färdigt utvecklade vårdtjänster är en integrerad del av boendet. I en annan modell kan invånaren fritt välja vilken typ av tjänster de behöver som ett komplement till sitt boende. Syftet är att erbjuda tjänster som kan anpassas utgående från invånarens livssituation. Därför är det viktigt att kunna garantera att köptjänsterna är trygga. Utvecklingsarbetet utmynnade i en utveckling av den traditionella hallen/tamburen till en servicevestibul.

One4all Finland Oy ansvarade för dess tekniska förverkligande. Konceptet gör det möjligt för invånaren att välja de tjänsteleverantörer som är lämpliga för honom eller henne och direkt avtala om lämplig leveranstid med leverantören. Sålunda är stiftelsen den som såväl möjliggör tjänsten och som fungerar som en ekosystemplattform.

Nytt servicekoncept: Servicevestibulen

One4all har följt med servicekonceptets utveckling med stort intresse. Det är glädjande att höra att servicevestibulen har fått positiv feedback av invånarna. Även om konceptet är nytt för människor, upplevs det fortfarande som lätt att använda och tryggt.

Konceptet kommer även i fortsättningen att erbjuda ett brett spektrum av

applikationer, bl.a. kommer man att kunna installera kylskåp i servicevestibulen, vilket ger invånarna tillgång till ett kallt förvaringsutrymme.

Särskilt uppmuntrande ur bostadsutvecklingsperspektiv är att bostadstjänsternas ekosystem vuxit av sig själv genom slutanvändarnas aktivitet. Man ansluts till husets tjänsteproducenters ekosystem på inbjudan av slutanvändaren. Metoden är exceptionell och här förverkligas en äkta användartillvänd utveckling av bostadstjänster.

Hur utveckla en bransch som är känd för sin tröghet?

Petri Kokkonen konstaterar att olika kostnadsoptimeringsutmaningar bromsar ibruktagandet av nya innovationer inom området. Beslutsfattandet går också ofta långsamt. Enligt hans iakttagelser är det bästa stället för utveckling av sektorn att vara en ARA – aktör (Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet), särskilt om man vill bidra till sociala reformer. Han nämner också byggbolagens spjutspetsprojekt som intressanta eftersom man i dem introducerar innovationer i stor skala.

När livssituationen ändras förändras invånarnas behov snabbt. I medelåldern är vi redo att dela olika utrymmen, såvida de erbjuder fungerande meningsfulla och lockande lösningar. Petri nämner bostadsbolagets gym som ett bra exempel på detta.

Enligt honom sker lösningar relaterade till cirkulär ekonomi långsammare, men de är ofrånkomliga. Här kan fastigheter i framtiden erbjuda sina invånare en fungerande miljö för att t.ex. förändra invanda konsumtions- och återvinningsvanor.

Dela: Facebook · LinkedIn · Twitter

Kundhistorier

Du kanske också är intresserad av

Vill du höra mer eller be om mer information?

Ring eller mejla mig – jag vill gärna höra hur vi kan hjälpa dig. En kontakt binder dig inte till någonting!

Henry Hietavala, försäljning