Ota yhteyttä

Asukkaan vastuu aktiivisen paloturvallisuuden ylläpidossa

Aloitimme lokakuussa asumisturvallisuuteen painottuvan artikkelisarjan, jonka ensimmäinen osa käsitteli sähköpyörän latausta taloyhtiössä. Tässä artikkelissa nostamme esiin paloturvallisuutta asukkaan vastuukysymysten kautta. Mikä kaikki asumisturvallisuudessa, nimenomaan paloturvallisuuden näkökulmasta, kuuluu asukkaan vastuulle?

Asukkaalla on oltava toimiva palovaroitin asunnossaan

Kaikista selkein ja tärkein tekijä paloturvallisuuden kannalta on palovaroitin. Lakisääteisesti jokaisesta asunnosta tulee asukkaan toimesta löytyä toimiva palovaroitin, tarkemmin yksi palovaroitin jokaista 60m2 kohden.

Uudemmissa asuinrakennuksissa, joille rakennuslupa on myönnetty 1.2.2009 jälkeen, palovaroittimet on kytketty sähköverkkoon ja taloyhtiöllä on näistä laitteista kunnossapito- ja uusimisvastuu.

Asukkaan tulee myös säännöllisin väliajoin varmistaa, että palovaroitin toimii (tämä koskee myös uudempia asuinrakennuksia). Jopa kuukausittainen testaus on suositeltavaa, mutta harvapa meistä sen kuitenkaan muistaa, ellei siitä erikseen muistuteta.

Lisäksi palovaroittimen paristot tulisi vaihtaa vuosittain ja palovaroitin tulisi olla oikeaoppisesti asennettu asunnon kattoon, mieluiten keskelle huonetta, mutta vähintään puolen metrin päähän seinästä tai muista esteistä.

Palovaroittimen asennus, säännöllinen testaus ja toiminnan varmistaminen voivat kuitenkin olla monelle liikuntarajoitteiselle tai ikäihmiselle ylitsepääsemätön haaste, ja rehellisyyden nimissä, se unohtuu helposti täysin toimintakykyiseltäkin.

Palovaroittimen paristojen vaihtoon on olemassa apuvälineitä, kuten seinään kiinnitettävä paristoteline, joka on erillinen palovaroittimen lisälaite. Kaikilla ei kuitenkaan ole tällaisista apuvälineistä tietoa tai osaamista sellaisen käyttöönottoon.

Nyt uusi suositus on siirtää kaikki palovaroittimet taloyhtiöiden vastuulle, mikä selkiyttäisi tilannetta, vähentäisi asukkaan vastuuta ja parantaisi todennäköisesti merkittävissä määrin yleistä asumisturvallisuutta. Taloyhtiöillä on mahdollisuus itse linjata vastuusta yhtiökokouksessa.

Asunnon ensisammutuskalusto: sammutuspeite ja/tai palosammutin

Joka kodissa olisi hyvä olla myös sammutuspeite tai pieni palosammutin, sillä niillä maallikonkin on melko helppoa sammuttaa tuli, mikäli sellainen sattuu syntymään. Sammutuspeitteellä palon saa tukahdutettua levittämällä peitteen palon päälle.

Sammutuspeite soveltuu erinomaisesti niin rasva- ja sähkölaitepaloihin kuin myös henkilön palavien vaatteiden sammuttamiseen. Käytön jälkeen sammutuspeitteen voi (valmistajasta riippuen) pestä ja käyttää uudestaan. 

Palosammuttimia valmistetaan edullisemmassa ja pienemmässä koossa kotitalouksia varten. Sammuttimen käyttöohjeisiin on tärkeä tutustua kunnolla, jotta käyttö on tositilanteessa mahdollisimman nopeaa. Pieni vaahtosammutin (nestesammutin) ja sammutuspeite on hyvä säilyttää käden ulottuvilla keittiössä, missä suurin osa kodin tulipaloista syttyy.

Asukkailta ei kuitenkaan voi vaatia sammutuspeitteen ja palosammuttimen hankkimista, vaikka taloyhtiö niiden tärkeydestä viestisikin. Taloyhtiö voisi kuitenkin organisoida halukkaille asukkaille yhteistilauksen ja käydä yhteisesti läpi, kuinka sammutusvälineitä käytetään.

Asukkaan on tärkeä tiedostaa yleisimmät syttymissyyt

Yleisimpiä tulipalojen syttymissyitä ovat sähkölaiteviat, huolimaton tupakointi, lieden unohtuminen päälle, tulitikkuleikit, kynttilät ja muu avotulen käyttö.

Kaikkia tulipaloja ei kuitenkaan sammuteta samalla tavalla ja siksi on tärkeää tietää, milloin vettä ei saa käyttää palon sammuttamiseen. Näitä tilanteita ovat esimerkiksi rasva- ja nestepalot, jolloin rasva roiskuu sekä sähkölaitepalot, jolloin syntyy sähköiskun vaara.

Yleistä tietoa kotitalouksissa sattuvista palonaiheuttajista ja kuinka tietynlaiset palot sammutetaan kannattaakin jakaa asukkaille aktiivisesti. Sen lisäksi että kodin kansiossa on tiedot ja toimintaohjeet erilaisiin palotilanteisiin, kannattaa asukkaille viestiä tietoiskuja yleisimmistä syttymissyistä säännöllisin väliajoin – vähintään kerran vuodessa marras-joulukuun vaihteessa paloturvallisuusviikon aikana.

Asukkaan on tärkeä ymmärtää oma vastuunsa koko taloyhtiön paloturvallisuuden osalta ja se on usein helpompaa konkreettisten esimerkkien myötä.

Asukkaan tulee tietää kuinka toimia tulipalon sattuessa

Asukkaan tulee myös tietää, kuinka toimia turvallisesti tulipalon sattuessa ja aikuisten on opetettava myös lapsille turvalliset toimintatavat. Hyvä tapa on opetella tulipalon pelastusreitti lasten kanssa, kuten esimerkiksi kuusihenkinen Hyttisen perhe kertoo tehneensä.

Lapsille (ja aikuisillekin) on hyvä ladata 112-sovellus ja opettaa paloturvallisuutta aktiivisesti, aina tulen kunnioittamisesta lähtien varsinaisessa palotilanteessa toimiseen. Sen minkä lapsena oppii, vanhana taitaa.

Hyviä vinkkejä löytyy netistä paljon, esimerkiksi Mutsimedian blogissa on listattu paljon konkreettisia neuvoja, kuinka vanhemmat voivat opettaa lapsilleen paloturvallisuutta esimerkiksi leikin kautta tai osana arkea.

Asukkaille kannattaa jakaa mahdollisimmat selkeät ja helposti sisäistettävät ohjeet tulipalossa toimimisesta, hyvä esimerkki selkeistä ohjeista löytyy esimerkiksi Etevan ja Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen Turvallisesti kodissani -esitteestä (sivu 5). Keräsimme palovaroitinpäivänä ennakoivaa viestintää koskevaan artikkeliin selkeät asukkaan toimintaohjeet tulipalotilanteessa.

Asukkaan tulee noudattaa sääntöjä ja tietoisesti minimoida tulipalon riskit

Asukkaan on luonnollisesti kunnioitettava taloyhtiön sääntöjä. Tähän liittyy esimerkiksi se, ettei irtaimistoa saa säilyttää rappukäytävässä tai vintin käytävillä. Moni asukas ei välttämättä ymmärrä, että syy tähän sääntöön on nimenomaan paloturvallisuus.

Samasta syystä yleisissä tiloissa ei saa tehdä esimerkiksi sähkötöitä. Omassa häkkikomerossa ei siis saa sirkkelöidä, vaikka sen kuinka turvallisesti tekisikin, ja vaikka se kuinka “oma” varasto onkin. Karannut kipinä voi lentää viereiseen häkkikomeroon ja sytyttää tulipalon – tilanne johon meistä kukaan ei halua.

Vaikka asukkaan vastuu on omalla toiminnallaan toimia paloturvallisesti, on taloyhtiön vastuu ja yleinen etu tiedottaa asukkaalle hänen velvoitteistaan ja opastaa häntä toimintaan.

Loppupeleissä tärkeintä ei ole se, kenen vastuusta on kyse, vaan se, että kaikilla asukkailla olisi mahdollisimman turvallinen asuinympäristö ja että paloturvallisuuden riskit minimoidaan yhteistoimin.

Tämä artikkeli on osa artikkelisarjaa Ennaltaehkäisevän viestinnän merkitys osana asumisturvallisuutta.

Artikkelin lähteet:

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö
Kotitalo-lehti
Jaa: Facebook · LinkedIn · Twitter

Tuotteet ja palvelut

Asiakastarinat

Saattaisit olla kiinnostunut myös näistä

Haluaisitko kuulla lisää?

Soita tai lähetä minulle sähköpostia – kuulisin mielelläni kuinka voimme olla avuksesi. Yhteydenotto ei sido sinua mihinkään.

Henry Hietavala, myynti