Ota yhteyttä

Asumisturvallisuus ja turvallisuustiedottaminen

Asumisturvallisuudesta huolehtii koko taloyhtiö

Taloyhtiön hallituksella on monia turvallisuuteen liittyviä vastuita, mutta jokaisen asukkaan ja osakaan tulee myös varmistaa, että heidän toimintansa ja arjen valintansa edistävät turvallisuutta

“Oleellista on tiedostaa “kuka on taloyhtiö”, ketkä kaikki ovat konkreettisesti vastuussa taloyhtiönsä turvallisuudesta. Taloyhtiössä toimivat hallituksen, isännöinnin, huollon lisäksi myös asukkaat ja osakkaat, ja jokaisella heistä on oma vastuunsa asumisen turvallisuuden kehittämisestä ”, toteaa Uudenmaan Pelastusliiton koulutuspäällikkö Aulis Partanen.

Pelastussuunnitelman laatiminen on taloyhtiön velvollisuus. Suunnitelma perustuu vaarojen ja riskien arvioinnin johtopäätöksiin, ja siinä pitää olla selostus rakennuksen ja toiminnassa käytettävien tilojen turvallisuusjärjestelyistä. Pelastussuunnitelma on pidettävä ajan tasalla, ja siitä on tiedotettava asianmukaisesti asukkaille ja osakkaille, sekä muille, joiden on osallistuttava pelastussuunnitelman toimeenpanoon.

“Ammatti-isännöitsijä toimii tavallaan talon toiminnanjohtajana, ja hänen tulisi ohjata hallituksen toimia pelastussuunnitelmaa laadittaessa. Juridinen vastuu sen toteuttamisesta on kuitenkin aina hallituksella”, toteaa Aulis.  

”Hallituksen tulisi informoida pelastussuunnitelmasta asukkaita. Hyvä ajankohta on esimerkiksi yhtiökokous ja silloin kun uudet asukkaat muuttavat taloon. Haasteena on usein se, että harva kuitenkin jaksaa lukea montaa sivua tekstiä tai suunnitelman verkkoversiota”, toteaa taloyhtiönsä hallituksen puheenjohtaja ja kustannustoimittaja Mervi Ala-Prinkkilä Kiinteistöalan Kustannus Oy:stä.

Taloyhtiöissä olisikin hyvä pohtia miten ja millä viestintävälineillä pelastussuunnitelmasta informoidaan asukkaille niin, että tieto olisi mahdollisimman selkokielistä ja saavutettavaa. Tiedon helppo päivitettävyys on myös tärkeä tekijä, kun valitaan sopivat viestintävälineet. Lue lisää monikanavaisten digitaalisten palveluidemme hyödyistä ja käyttötavoista.

Asukkaat huomioivat, oikein valitut yhteiset viestintävälineet ovat osa osallistamista. Tiedon helppo päivitettävyys, tavoitettavuus, tiedon saanti ja jakaminen, säännöllinen ja ajankohtainen tiedotus sitouttavat asukkaat mukaan tavoitteellisen turvallisuuskulttuurin kehittämiseen.

Omatoiminen varautuminenja asukkaiden velvollisuudet

Asukkaiden omatoiminen varautuminen vahvistaa asuinyhteisön kokonaisturvallisuutta. Omatoimisen varautumisen velvoite koskee asuinkiinteistöä yhteisönä niin, että hallitus vastaa pelastussuunnitelman laatimisesta ja tiedottamisesta, mutta jokaisen asukkaan tulee myös vastata omalta osaltaan turvallisuudestaan omatoimisen varautumisen mukaisesti. Asuinkiinteistöjen asukkaiden tulee huolehtia annettujen ohjeiden mukaan mm. asuntonsa paloturvallisuudesta, varautua tulipalojen sammuttamiseen ja pelastustoimenpiteisiin, joihin he omatoimisesti kykenevät.

Omatoimiseen varautumiseen ja valmistautumiseen suunnitellut oppaat ovat tärkeä osa taloyhtiön asukasviestintää. Tässä hyödyllinen Kodin turvaopas sivusto taloyhtiöille.

Asukkaat mukaan pelastussuunnitelman laadintaan

Pelastussuunnitelmasta tulee hyvä, kun hallitus antaa asukkaille mahdollisuuden osallistua pelastussuunnitelman tekoon. Osallistuminen aktivoi asukkaita pohtimaan arjen riskipaikkoja ja riskeistä selviytymistä.

Asukaskysely on yksi toimiva tapa osallistaa asukkaat mukaan oman taloyhtiön turvallisuuden kehittämiseen. 

”Asukkailta voidaan kysyä asukaskyselyn avulla, miten he kokevat taloyhtiön turvallisuuden ja tunnistavatko he mahdolliset riskipaikat. Taloyhtiössä voidaan koota oma turvallisuustiimi, joka näitä asioita pohtii. Tiimiin voi kuulua hallituksen jäseniä, osakkaita, asukkaita ja mahdollisten liiketilojen yms. edustajia. Hallitus vastaa kuitenkin lopulta siitä, että taloyhtiön pelastussuunnitelma on ajan tasalla ja oikein”, kertoo Mervi.

Pelastussuunnitelmasta tulee hyvä, kun hallitus antaa asukkaille mahdollisuuden osallistua pelastussuunnitelman tekoon. Osallistuminen aktivoi asukkaita pohtimaan arjen riskipaikkoja ja riskeistä selviytymistä.

Asukaskysely on yksi toimiva tapa osallistaa asukkaat mukaan oman taloyhtiön turvallisuuden kehittämiseen. 

”Asukkailta voidaan kysyä asukaskyselyn avulla, miten he kokevat taloyhtiön turvallisuuden ja tunnistavatko he mahdolliset riskipaikat. Taloyhtiössä voidaan koota oma turvallisuustiimi, joka näitä asioita pohtii. Tiimiin voi kuulua hallituksen jäseniä, osakkaita, asukkaita ja mahdollisten liiketilojen yms. edustajia. Hallitus vastaa kuitenkin lopulta siitä, että taloyhtiön pelastussuunnitelma on ajan tasalla ja oikein”, kertoo Mervi.

Spek on laatinut kaavakkeita, jotka antavat hyvän pohjan turvallisuuskyselyn teettämiseen.

”Turvallisuuskävely on myös hyvä tapa kartoittaa riskipaikat yhdessä asukkaiden kanssa. Kävely kannattaa tehdä eri vuodenaikoina, koska kiinteistö nähdään eri ajankohtina eri tavoin”, kommentoi Mervi.

Tulevassa asiantuntija-artikkelissamme Uudenmaan Pelastusliiton koulutuspäällikkö Aulis Partanen ja NouHätä!- kampanjan lähettiläs Risto Vesalainen kertovat lisää asuinkiinteistöjen kokonaisvaltaisesta turvallisuuskulttuurin kehittämisestä. Pääsemme tutustumaan mm. taloyhtiölle suunnattuun “Turvallisuustiedottamista 12 kertaa vuodessa” -kokeiluun.

Asukkaille ja osakkaille voidaan teettää turvallisuuskysely pelastussuunnitelman tarkistamiseksi.
Koteihin lähetetyn paperisen lomakkeen lisäksi kyselyn voi tehdä digitaalisesti PNTmobile asukassovelluksen kautta,
jolloin kyselyn tulokset ovat valmiiksi koottuna ja helposti käsiteltävinä yhtiökokouksessa.

Jaa: Facebook · LinkedIn · Twitter

Tuotteet ja palvelut

Asiakastarinat

Saattaisit olla kiinnostunut myös näistä

Haluaisitko kuulla lisää?

Soita tai lähetä minulle sähköpostia – kuulisin mielelläni kuinka voimme olla avuksesi. Yhteydenotto ei sido sinua mihinkään.

Henry Hietavala, myynti