Taloyhtiön maine: rautainen vai ruosteessa?

Yksittäinen taloyhtiö voi saada tietyn maineen, joskus tietoisesti rakennettuna, joskus täysin vahingossa. Jokaisesta taloyhtiöstä ajatellaan kuitenkin jotain. Joskus kuulopuheiden perusteella, joskus sen perusteella mitä ympärillään näkee ja aistii kun yhtiöön astuu sisään. 

Miksi ei luoda hyvää mainetta, tehdä taloyhtiölle strategiaa, päämääränä arvostettu taloyhtiö? Taloyhtiön maine vaikuttaa suoraan asuntojen hintoihin, joten eikö tämä ole jo jokaisen osakkaan edun mukaista?

Maineen ja mielikuvan luomisessa ovat avainasemassa taloyhtiön hallitus, isännöinti ja huoltoyhtiö – mikä tärkeintä osakkaat ja asukkaat itse. Osakkaat valitsevat hallituksen ja hallitus vuorostaan kilpailuttaa palveluntarjoajat.

Onko palveluntarjoajien ja taloyhtiön arvomaailma sama, tavoitellaanko samaa päämäärää? Jos toinen soutaa ja toinen huopaa, pyöritään vääjäämättä ympyrää.

Taloyhtiön mielikuva, muodostuu kaikesta siitä mitä siitä puhutaan, mitä siellä tehdään ja miltä se näyttää. Piha ja julkisivu ovat ”talon pakkaus”, miltä se näyttää? Mikä on ensivaikutelma kun astuu porraskäytävään, taloyhtiön ”esiolohuoneeseen”, kuten pitkän linjan hallitusammattilainen asian ilmaisi? Miten taloyhtiö ”elää”, mitkä ovat taloyhtiön arvoja, miten siellä toimitaan, miten asukkaat sen kokevat ja miten siitä pidetään huolta?

Jokainen asukas ja osakas vaikuttaa omalta osaltaan taloyhtiön mielikuvan luomiseen. Kun asukas on tyytymätön taloyhtiönsä toimintaan ja tätä asiaa aktiivisesti viljelee ympäristöönsä, murentaa hän oman yhtiönsä mielikuvaa. Kun taloyhtiöstä pidetään yhteisvoimin huolta, kun siellä viihdytään ja siitä puhutaan hyvää, luodaan taas positiivista mielikuvaa.

Jokaisen osakkaan ja asukkaan tulisi olla ylpeitä omasta asuintalostaan ja yhdessä luoda päämäärä ja rakentaa sen mielikuvaa. Asukkaan tulisi ymmärtää tämän mielikuvan merkitys oman kotinsa arvoon ja asumiseen.

Mielikuvan luominen ei ole rakettitiedettä vaan kyse on muutamasta askeleesta joka tulisi yhteistuumin tehdä:

  1. Mielikuva: mitä taloyhtiö on nyt ja millaisena halutaan jatkossa että taloyhtiö nähdään, miten se voisi erottautua muista yhtiöistä?
  2. Toimenpiteiden suunnittelu: mitä meidän tulisi tehdä jotta meidät nähdään sellaisena kuin me haluamme?
  3. Muutostyöt: mietitään ja aikataulutetaan konkreettiset muutostyöt.
  4. Taloyhtiön tarina: Kun taloyhtiölle on luotu mielikuva, kun se on profiloitu, sillä on oma tarina “mitä me olemme”.Kerrotaan ja viestitään aktiivisesti taloyhtiön mielikuvaa ja tarinaa, valittua suuntaa ja luotuja arvoja.
  5. Arvojen noudattaminen; pidetään kiinni tehdyistä tavoitteesta ja luodusta arvosta. Taloyhtiön hallinnon tulee johtaa yhtiötä ja viestiä ja muistuttaa asukkaita sovittujen arvojen noudattamisesta.

Mielikuva rakentuu pala palalta, kaikista niistä asioista mitkä liittyvät taloyhtiöön ja sen toimintaan. Jokainen teko ja kohtaaminen on mahdollisuus lisätä asukastyytyväisyyttä ja vahvistaa näin yhtiön toimintaa, mikä taas peilaa suoraan siihen mielikuvaan minkä taloyhtiöstä saa. Tämän takia jokaisen asukkaan ja osakkaan, sekä palveluntarjoajan on tärkeää sitoutua taloyhtiön mielikuvan luomiseen.

”Kun taloyhtiö arvostaa asukasta, arvostaa ja kunnioittaa asukas taloyhtiötä. ” viisaita sanoja hallitusammattilaisen suusta.

Kitte Hamilton

Jaa: Facebook · LinkedIn · Twitter

Tuotteet ja palvelut

Asiakastarinat

Saattaisit olla kiinnostunut myös näistä

Haluatko kuulla lisää tai kysyä lisätietoja?

Soita tai lähetä minulle sähköpostia – kuulisin mielelläni kuinka voimme olla avuksesi. Yhteydenotto ei sido sinua mihinkään.

Henry Hietavala, myynti