Ta kontakt

Generationskvarteret Sukupolvienkortteli

Generationskvarteret (Sukupolvienkortteli) är ett enastående byggprojekt för gruppboende i vilket Settlementtiasunnot, Helsingforsregionens studentbostadsstiftelse HOAS och Asuntosäätiö deltar. Aktörerna utvecklade en för Finland unik modell, Generationskvarteret, för flergenerationsboende. Boendet förenar människor i olika åldrar.

”I Generationskvarteret på Busholmen i Helsingfors, handlar gemenskapen om utrymmen, gemensam gård och gemensamma evenemang. I Generationskvarteret kan du leva ditt eget liv fritt, men du ska inte behöva vara ensam”.

”Samtidigt är kvarteret ett återuppväckt byasamhälle i staden. Människors kunskap, färdigheter och passioner förenas i gemensamma fritidsaktiviteter, hobbyer och evenemang. Barn, unga, vuxna, seniorer och äldre lever och bor i samma kvarter”.

”Till kvarterscoachens uppgifter hör underhåll av gemensamma utrymmen, att ordna aktiviteter som ger ett mervärde åt invånarna och organiserandet av programmen”.

Informationsskärmar finns i kvarterets alla hus. På skärmarna visas antingen bara husets egna eller hela kvarterets meddelanden. Miia uppdaterar själv meddelandena, såsom kommande evenemang, regler för gemensamma utrymmen, när kvarterscoachen är anträffbar och annat viktigt.

”Mycket beröm har inkommit just för att lokaliteterna kan bokas under arbetsdagen och man behöver inte göra det på plats i bokningshäftet”, säger Miia.

Under den tid Generationskvarteret hade visningar för intresserade hölls tre visningar per dag, och intresset var verkligen stort. Miia fick många frågor speciellt av representanter för andra gruppbyggnadsprojekt angående One4all’s invånar­kommunikationstjänster.

Känslan av gemenskap stärks genom digitala bostadstjänster

I Generationskvarteret finns flera gemensamma utrymmen som står till invånarnas förfogande. Bokningar för gemensamma utrymmen görs via informationskärmar och kommunikationsapplikationen PNT mobile invånarappen. Till flera bokningsbara utrymmen har iLOQ-passerkontroll implementerats så att invånarens bokning avgör invånarens åtkomst till utrymmet.

Kommunikationsapplikationen PNTmobile är också ett verktyg för ömsesidig kommunikation mellan invånarna. Genom den kan invånarna skicka meddelanden och t.ex. ha glädje av den virtuella loppmarknaden.

Gemenskap betonas i regionala, grupp- och kvartersbyggnadsprojekt. Effektiverad invånar­kommunikation via flerkanaliga kommunikationsmedel är en del av utformningen av gemenskapsboendets servicemetoder.

Dela: Facebook · LinkedIn · Twitter

Vill du höra mer eller be om mer information?

Ring eller mejla mig – jag vill gärna höra hur vi kan hjälpa dig. En kontakt binder dig inte till någonting!

Henry Hietavala, försäljning