Ta kontakt

NAL Asunnot investerar i utvecklingen av sina fastigheter med digitala lösningar

Digital invånar­kommunikation är en investering

NAL Asunnot Oy utvecklar och erbjuder tjänster som framgångsrikt stöder ett självständigt boende. Genom att t.ex. investera i underhåll av sina fastigheter får invånarna ett tryggare och bekvämare hem.

NAL Asunnot OY är ett hyreshusbolag som bygger ungdomsbostäder och hyr ut lägenheter åt unga vuxna i olika delar av Finland. NAL Asunnot Oy har under många år investerat i fastighetsutveckling med digitala lösningar. Det digitala kommunikations- och bokningskalendersystemet som utvecklats av One4all och nyligen tagits i bruk, erbjuder en ny lågtröskel-lösning för unga vuxna att få dem att hitta tjänster som passar dem bäst sittande på soffan där hemma.

Digitala bokningskalendrar, bokning av gemensamma utrymmen

Alla NAL Asunnot Oy:s hus har många gemensamma utrymmen som invånarna får använda. Därför gör det digitala bokningskalendersystemet det mycket enklare att administrera olika kalendrar samt att boka olika utrymmen och maskiner. Invånarna kan göra bokningar både via digitala informations­skärmar eller hemifrån med PNTmobile invånarappen.

Erfarenheterna av ibruktagandet av bokningssystemet har varit positiva

”I början kom det feedback om bokningsturerna, men alla verkar ändå lära sig snabbt att använda bokningssystemet”, säger NAL Asunnot Oy:s bostadssekreterare Nina och Jenni.

Inga extra nycklar behövs, eftersom utrymmets åtkomst sker vid den tidpunkt som är bokad med invånarens personliga PIN-kod. Boknings­kalendern och passerkontrollsystemet förhindrar därmed också skadegörelse och obehörig åtkomst till husets gemensamma utrymmen.

Invånar­kommunikation via flera kanaler

NAL Asunnot Oy investerar i aktiv invånar­kommunikation. Utöver allmän information om boendet, skriver bostadsrådgivaren meddelanden och kommunicerar med invånarna om boendeaktiviteter. Förutom bostadsbolagsinformation, har möjligheten att bredda informationen upplevts som en nyttig funktion.

”De digitala informations­skärmarna visar meddelanden som gäller såväl det egna huset som husen i omgivande områden. Det gör vårt arbete mycket enklare då vi genom samma system kan kommunicera och sända meddelanden till olika håll”,  säger bostadssekreteraren Nina.

Informationsskärmarna och invånar­applikationen i det hus som NAL Asunnot Oy låtit bygga i Kronobergsstranden i Helsingfors visar också lokalnyheter och rapporterar om verksamhet i hela bostadsområdet.

Fördelar med ett enda administrationssystem för NAL Asunnot Oy:s anställda

Förutom av servicechefen administreras informations­skärmarna och bokningskalendrarna av fastighetschefen, bostadssekreteraren och NAL:s lokala ungdomsföreningar. PNTmanager administrationssystemet har utvecklas med tanke på flera användares behov. Rättigheterna att använda systemet kan definieras utgående från varje ändamål, från användare och från innehåll.

”Systemet är verkligen enkelt för oss alla att använda. Jag tror att invånarnas kontakttagande med oss har minskat genom detta, och det har gjort det möjligt för våra anställda att frigöra tid för annat arbete. Systemet skickar t.ex. till nya invånare koder för applikationen och för bokningar via skärmen och användning av utrymmen som kräver PIN-kod”, säger Päivi Ojala, servicechef för NAL Asunnot Oy.

Enligt NAL Asunnot Oy:s anställda är det meningsfullt att samma system kombinerar informationsflödet både mellan anställda och invånare och med bokningskalendrarna för gemensamma utrymmen.

”Helst skulle vi ha samma system på så många platser som möjligt”, säger servicechef Päivi Ojala.

NAL Asunnot Oy
Nuorisoasuntoliitto ry, NAL, bevakar ungdomars rätt till bostad. Föreningens dotterbolag är NAL Asunnot Oy och NAL Palvelut Oy. NAL Asunnot Oy är ett allmännyttigt bolag som bygger och hyr ut prisvärda lägenheter åt unga vuxna som nyligen kommit in i arbetslivet.

www.nal.fi

Dela: Facebook · LinkedIn · Twitter

Produkter och tjänster

Kundhistorier

Du kanske också är intresserad av

Vill du höra mer eller be om mer information?

Ring eller mejla mig – jag vill gärna höra hur vi kan hjälpa dig. En kontakt binder dig inte till någonting!

Henry Hietavala, försäljning