Ta kontakt

One4all Finland’s digitala informations­skärmar kommer vara koldioxidneutrala härefter

Koldioxidavtrycket för One4all Finland Oy:s digitala informations­skärmar har beräknats och kommer att kompenseras med projekt som minskar klimatförändringar i framtiden.

”Att låta beräkna en produkts koldioxidavtryck är ett bevis på ansvarstagande. Därför är det för oss på One4all viktigt att ta reda på hur stort koldioxidavtryck våra digitala informations­skärmar förorsakar för att bättre kunna bidra till en renare miljö. One4all’s avsikt är att tillverka och saluföra en koldioxidneutral produkt”, säger Kitte Hamilton, VD för One4all.

”Bygg- och fastighetsbranschen har skapat många koldioxidneutrala mål och för vår del vill vi erbjuda våra kunder en produkt vars koldioxidavtryck har klargjorts och kompenserats”, tillägger Kitte Hamilton.

Den digitala kommunikationens ekologiska karaktär märks konkret i användningen av digitala informations­skärmar, eftersom pappersutskrifter och deras distribution uteblir. En digital informationsskärm jämte komponenter orsakar oundvikligen koldioxidutsläpp, främst vid dess tillverkning. One4all’s informationsskärmar tillverkas i Finland, men nästan allt material importeras.

Beräkningen av koldioxidavtrycket gjordes av Nordic Offset Oy:s utgående från Life Cycle Assessment (LCA)-principen. Livscykelbedömning är ett standardiserat sätt att bestämma en produkts klimatpåverkan under olika skeden av dess livscykel. I bedömningen ingick produktionen, logistiken, installationen, användningen och avvecklingen av den digitala informationsskärmen. Hela 96% av utsläppen kom från materialanskaffning.

Kompensation med projekt som minskar klimatförändringar i framtiden

One4all har bundit sig att årligen kompensera koldioxidutsläpp som förorsakats av de digitala informations­skärmarna genom olika projekt som minskar utsläpp eller ökar permanenta kolsänkor. Dessa certifierade projekt är 2021:

  • Kolbindande trähusbygge, ett finländskt projekt
  • Att förebygga avskogning i Rimba Raya Conservation Area, Indonesien
  • Humbo avskogningsprojektet, Etiopien

”Vi är glada över att ha nått de mål vi själva uppställt för en koldioxidneutral produkt. Vi kommer att med intresse följa projektens framsteg och kommer att fortsätta arbeta på ett sätt som konkret minskar vårt nuvarande koldioxidavtryck”, säger Kitte Hamilton som en slutkonklusion.

One4all Finland CO2 neutral digital notice board logo
De koldioxidneutrala informations­skärmarna kommer att kännas igen genom denna symbol.

Dela: Facebook · LinkedIn · Twitter

Produkter och tjänster

Du kanske också är intresserad av

Vill du höra mer eller be om mer information?

Ring eller mejla mig – jag vill gärna höra hur vi kan hjälpa dig. En kontakt binder dig inte till någonting!

Henry Hietavala, försäljning