Ota yhteyttä

Sähköpyörien akkujen lataus ja säilytys taloyhtiössä

Ennaltaehkäisevän viestinnän merkitys osana asumisturvallisuutta osa 1: Sähköpyörän turvallinen lataus ja säilytys

Ennaltaehkäisevä viestintä on merkittävä tekijä osana asumisturvallisuutta, sillä vain hyvin ohjeistettu asukas tietää kuinka toimia mahdollisten vaaratilanteiden sattuessa. Sähköpyörän lataus ja säilytys taloyhtiössä on ajankohtainen aihe, josta on ohjeistettava ja viestittävä hyvin selkeästi ja toistuvasti asukkaille – puutteellinen tai virheellinen tieto voi pahimmillaan aiheuttaa onnettomuuden.

Lyhyesti sähköpyöristä

Yhä useampi suomalainen hankkii nykyään sähköavusteisen polkupyörän ja miksipä ei hankkisi – pyöräily on erinomainen tapa siirtyä kuntoillen paikasta toiseen. Lisäksi se on reilusti ilmastoystävällisempää ja terveellisempää kuin autoilu.

Kasvava sähköpyörien määrä on kuitenkin herättänyt kysymyksiä:

  • Mitä sähköpyörän lataus ja säilytys vaatii taloyhtiön toimesta? 
  • Miten lataus ja sähköpyörän säilytys vaikuttaa asumisturvallisuuteen?
  • Kuinka akkua tulisi ladata ja missä?
  • Kuka lataukseen kuluvan sähkön maksaa?

Sähköpyörissä käytettävien akkujen lataukseen liittyy aina paloturvallisuusriski, jonka vuoksi latausohjeistuksista ja palotilanteessa toimimisesta on ehdottoman tärkeää viestiä asukkaille. Ennaltaehkäisevällä viestinnällä voidaan välttyä vakaviltakin onnettomuuksilta ja minimoida aiheutuvat vahingot.

Keräsimme alla olevaan artikkeliin tietoa tämänhetkisistä yleisistä ohjeistuksista. Pyysimme myös aiheeseen kommentteja nimenomaan sähköpyörien lataukseen erikoistuneelta Mikko Pajamieheltä, jonka yritys Latauspolku Oy valmistaa kotimaisia sähköpyörän lataukseen tarkoitettuja paloturvallisia latauskaappeja. 

Latauksen riskit

Tukesin mukaan sähköpyörien akkujen, kuten muidenkin tehokkaiden litiumioniakkujen lataamisessa kannattaa olla tarkkana tulipalon varalta. Lataamiseen saa käyttää vain ehjää ja asianmukaista laturia sekä kunnossa olevaa akkua ja latausta tulee valvoa aktiivisesti. Tehokkaimmat akut palavat syttyessään räjähdysmäisesti ja niitä voi olla hankala sammuttaa. Palava akku saattaa sytyttää laitteen lisäksi koko huoneiston tuleen ja siksi onkin ensiarvoisen tärkeää, että akku on vähintään sijoitettu palamattomalle alustalle.

“Akku on turvallinen ja vaaraton, mikäli se on ehjä eikä ylikuumene. Mutta jos akku on vaurioitunut tai siihen on tullut kolhu, se voi olla mekaanisesti vaurioitunut ja sen riski syttyä palamaan tai räjähtää on olemassa. Akuissa on piirikortti, joka säätelee latauksen määrää, toisin sanottuna akku lakkaa latautumasta, kun se on täynnä. Mikäli piirikortti on vaurioitunut, se ei välttämättä toimi oikein ja tuolloin akku pääsee ylilatautumaan ja ylikuumenemaan.
Vaurioituminen ei välttämättä vaadi kuin sen, että pyörä on kaatunut tai akku on saanut käytössä kolhuja, mikä ei ole kovin poikkeuksellista”, kertoo Mikko Pajamies.

Onko akun palaminen vaarallista ja kuinka toimia, jos sähköpyörän akku syttyy?

“Litiumioniakut ovat hankalia. Akkupalo voi alkaa jo minuutteja ennen näkyvää liekkivaihetta, ja palaessaan akusta saattaa lentää kauaksi palavia heitteitä. Akku vapauttaa samalla myrkyllisiä kaasuja ilmaan, jotka ovat hengitettyinä hengenvaarallisia”, Mikko jatkaa. “Litiumionakkua ei edes voi sammuttaa peittämällä, eikä välttämättä edes palosammuttimella, vaan Tukesin testeissä toimivin tapa on ollut veteen upotus. Tämä voi olla hankala toteuttaa itse, jos palo on jo alkanut, ja tietysti etenkin jos akku on kiinteästi pyörässä.”

Tukes ohjeistaa toimimaan näin mikäli akku syttyy:

1. Irrota laturin verkkojohto ennen palon sammuttamista, jos se on mahdollista. Litiumioniakkupalon ensisijainen sammutustapa on suuri määrä vettä, sillä vesi jäähdyttää akkua. Toissijainen sammutustapa on vaahtosammuttimen käyttö. Jauhesammutin tai muu tukahduttava sammutusväline pysäyttää palon hetkellisesti, mutta ei jäähdytä akkua eikä estä syttyvien kaasujen leviämistä.

2. Sammutettu akku voi syttyä uudestaan palamaan. Varmista, että akku on paikassa, josta mahdollinen uusi palo ei pääse leviämään. Siirrä akku tai laite mahdollisuuksien mukaan turvalliseen paikkaan, esimerkiksi käyttäen patakintaita tai sammutuspeitteeseen käärittynä.

3. Jos et saa alkanutta paloa nopeasti sammumaan tai palo muodostaa voimakkaasti savua, evakuoi tila välittömästi ja soita hätänumeroon.

Missä sähköpyörän akku siis tulisi ladata?

Tähän ei ole yksiselitteistä vastausta. Kiinteistöliitto on vastikään linjannut, että sähköpyörien akut tulisi säilyttää ja ladata asunnoissa, asukkaan valvonnan alaisesti. Ohjeistus ei sellaisenaan ole järin kattava ja monelta se saattaa jäädä osin ymmärtämättä. Valvonnaksi ei riitä se, että on itse asunnossa esimerkiksi nukkumassa eikä valvoja voi missään tapauksessa olla lapsi. Nämä ovat tärkeitä ja huomioimisen arvoisia seikkoja, kun aiheesta viestitään asukkaille.

“Asunnon palokuorma on merkittävä huonekaluineen ja irtaimistoineen, joten vaikka akkua lataisi palamattomalla alustalla, akun räjähdysmäisen palamistavan myötä akun lataaminen asunnon sisällä on silti riski”, Mikko muistuttaa. “Tuuletusparveke olisi oikeastaan järkevin paikka kerrostalossa, mutta akkuja ei saa / voi ladata pakkasella tai edes alle viiden asteen lämpötilassa, mikä tekee siitäkin hyvin haasteellista Suomen ilmastossa.” 

Pyörävarastossa lataaminen taitaa olla jo monessa taloyhtiössä kielletty, mikä liittyy osittain paloturvallisuuteen ja osittain kustannuksiin, jotka aktiivipyöräilijällä ovat noin 10 € vuodessa (lähde Motiva). Monelle saattaa silti tulla yllätyksenä, ettei sähköpyörää saakaan ladata pyörävarastossa, vaikka tilasta löytyy sähköpistoke. Sähköpyörää ei välttämättä edes saisi säilyttää varastossa, niin että akku on siihen kiinnitetty. Oli taloyhtiön käytäntö tai ohjeistus mikä tahansa, siitä on viestittävä selkeästi, toistuvasti ja monessa eri yhteydessä.

Voiko taloyhtiö tarjota asukkaille turvallisen mahdollisuuden sähköpyörän lataukselle – ja pitääkö sen tehdä niin?

Sähköpyörän lataus ei ole aivan yksinkertainen asia ja aihe vaatii paljon ennaltaehkäisevää asukasviestintää. Pahimmillaan asukkaalla voi kuitenkin olla tilanne, jossa hän ei saa sähköpyöräänsä ladattua oikein missään. Sähköpyörien yleistyessä turvallisia ratkaisuja varmasti kehitetään ja kenties yleisiä latauspisteitäkin ilmestyy. Parhaillaan patenttia odottavien Latauspolku Oy:n kaappien toiminta perustuu siihen, että irrallinen akku voidaan kytkeä lukittavaan kaappiin turvalliseen lataukseen. “Mikäli kaappi havaitsee akussa kohonnutta lämpöä, se vapauttaa lokeroihin 125 litraa virtaavaa vettä, joka sammuttaa palon, minimoi savuvahingot ja estää niin henkilö- kuin omaisuusvahingot”, Mikko havainnollistaa kaappien toimintaa.

Lokerollinen kaappikaan ei ratkaise tilannetta kiinteäakkuisten sähköpyörien osalta ja kysymys herää, onko taloyhtiöillä halua tai mahdollisuutta panostaa vastaaviin ratkaisuihin. Tai onko taloyhtiön ylipäätään tarjottava asukkailleen toimivaa ja turvallista latausratkaisua? Tähän varmasti tulee linjauksia ja aika näyttää, miten suosituiksi sähköpyörät vielä muuttuvat. Tällä hetkellä trendi on kuitenkin kasvava ja ihmisten pyrkiessä yhä aktiivisemmin ilmastoystävällisiin ratkaisuihin latauspisteen tai latausohjeistuksen olemassaolo voi muuttua jopa ratkaisevaksi tekijäksi asunnon valinnassa.

Suomessa ei ole toistaiseksi tilastotietoa palaneista sähköpyörien akuista, mutta valitettavia tapauksia tunnetaan ja siksi niitä tulisi pyrkiä välttämään hyvän ja selkeän viestinnän avulla. Ruotsissa on tilastoitu Suur-Tukholman alueella vuonna 2020 yhteensä 19 kappaletta kannettavien litiumioniakkujen paloa, joista 7 kpl koski sähköpolkupyörien akkuja.

Tämä artikkeli on osa artikkelisarjaa Ennaltaehkäisevän viestinnän merkitys osana asumisturvallisuutta. Seuraavaksi käsittelemme laajemmin aihetta Paloturvallisuus ja asukkaan vastuu aktiivisen paloturvallisuuden ylläpidossa.


Jaa: Facebook · LinkedIn · Twitter

Tuotteet ja palvelut

Asiakastarinat

Saattaisit olla kiinnostunut myös näistä

Haluaisitko kuulla lisää?

Soita tai lähetä minulle sähköpostia – kuulisin mielelläni kuinka voimme olla avuksesi. Yhteydenotto ei sido sinua mihinkään.

Henry Hietavala, myynti