Ta kontakt

Digital kommunikation har ökat invånarnöjdhet hos Nurmijärven Kodit Oy

Under de senaste åren har Nurmijärven Kodit Oy utvecklat elektronisk bostadskommunikation på många sätt. Resultaten syns i kundnöjdhetsundersökningen.

– I förra årets undersökning hoppades invånarna på ett förbättrat informationsflöde. Vi har reagerat snabbt på önskemål och bland annat byggt om vår webbplats, skapat Facebook -sidor för företaget och introducerat One4all trappskärmar på nya platser. En nyligen genomförd undersökning visade att tillfredsställelsen med informationen nu är på en bra nivå, säger vd Marjut Joensuu.

Invånarundersökningen genomfördes också på ett nytt sätt som en sms -undersökning. Svarsfrekvensen var högre än med den traditionella implementeringen.

Systematisk kommunikation förbättrar verksamheten

Marjut ser invånar­kommunikation ur ett bredare perspektiv. Behovet av information och kommunikation gäller all deras verksamhet, allt från skedet då det gäller att söka bostad till att flytta ut samt allt däremellan.

Förutom digitala medel används också traditionella pappersmeddelanden på anslagstavlor eller distribuerade till lägenheterna som kommunikationskanaler. Invånarevenemang och särskilt huskommittéerna är också viktiga kommunikationskanaler åt båda hållen.

– Systematisk boendekommunikation minskar arbetsbelastningen någon annanstans och ökar effektiviteten vid exempelvis underhållsarbeten. Det är därför vi har distribuerat kontaktuppgifterna effektivt, till exempel så att de boende vet att vara i direkt kontakt med servicebolaget om det behövs, säger Marjut.

Invånaraktiviteter har också främjats specifikt genom kommunikation. Resultatet har blivit en ökning av antalet huskommittéer och kontaktpersoner “husfaddrar” i husen.

– Vi har utarbetat riktlinjer för boende på webbplatsen. Nästa år kommer vi också att införa ett understöd som huskommittérna kan ansöka om, för att främja boendekomfort, till exempel för renovering av ett klubbrum, säger Marjut.

Trappskärmarna har visat sig vara effektiva kommunikationskanaler

Nurmijärven Kodit Oy har för närvarande 1 808 hyreslägenheter. Två nya projekt har slutförts inom ett år. One4all trappskärmar skaffades till båda.

– Anställda har upplevt trappskärmarna som praktiska kanaler för att snabbt få information till invånarna. Skärmarna visade sig vara effektiva kommunikationskanaler i de olika vägledningssituationer som är förknippade med flytten. De minskade också arbetsbelastningen när nyhetsbrev inte behövde distribueras till hus, säger Marjut.

Anskaffning av trappskärmar övervägs också för framtida större hyreshusprojekt. Nurmijärven Kodit strävar också efter att göra en renoveringsplan för de gamla husen inom en snar framtid. Även i detta sammanhang övervägs anskaffning av trappskärmar, särskilt om boende bor i huset under reparationer.

– Vi har inte tänkt på det så mycket i euro utan för att underlätta kommunikationen med invånarna, förklarar Marjut.

Kommunikation påverkar också imagen av hyresbostäder

Marjut tror att kommunikationsmedlen också kommer att påverka en viktig fråga för kommunala företag, hyresbostadens rykte.

– Invånarundersökningen belyste särskilt att vi har många långvariga hyresgäster och att våra hus är tysta och bra ställen att bo på. Vi har en marknadsföringskampanj på gång, där vi använder elektronisk kommunikation för att berätta om våra lediga lägenheter och visar hur fina lägenheter vi har att erbjuda. Vi vill jobba långsiktigt med att se till att hyresbostäder också uppfattas som lämpliga för permanent boende, säger Marjut.

Dela: Facebook · LinkedIn · Twitter

Produkter och tjänster

Kundhistorier

Vill du höra mer eller be om mer information?

Ring eller mejla mig – jag vill gärna höra hur vi kan hjälpa dig. En kontakt binder dig inte till någonting!

Henry Hietavala, försäljning