Viestintä on tärkeä osa korjaushanketta.


Hyvin suunniteltu viestintä takaa kaikille, niin asukkaille kuin korjausrakentamisen ammattilaisillekin, sujuvamman arjen remontin keskellä. Hyvä viestintä antaa myös työrauhaa korjaushankkeesta vastaaville, se vähentää turhia kyselyitä ja spekulaatioita.


Remontinaikaisen viestinnän lisäksi tulisi panostaa jo ennakoivaan, sekä remontin jälkeiseen viestintään.

Ennakoiva tiedottaminen

 • Hankkeen syyt, eri vaiheet sekä aikataulutus
 • Hankkeen toteuttajat ja yhteyshenkilöt
 • Remontin vaikutukset asukkaiden arkeen

Remontin aikana

 • Remontin eteneminen, mahdolliset aikataulumuutokset
 • Miten ja koska hanke vaikuttaa asukkaan arkeen
 • Yhteyshenkilöt joihin olla yhteydessä tarvittaessa
 • Huomioitava turvallisuus

Remontin jälkeinen viestintä

 • Remontin tulokset
 • Takuuaika ja palautteet
 • Palautekyselyt sekä palautteiden yhteenveto asukkaille ja osakkaille
 • Jatkosuunnitelmat

Hyvällä viestintäkanavalla viestintä on vaivatonta. Vaivaton viestintä taas osaltaan madaltaa sen kynnystä ja aktivoi sitä.


Palvelumme mahdollistaa helpon ja reaaliaikaisen viestintäkanavan, jokaiselle projektin sidosryhmälle.


Ota yhteyttä niin kerromme palvelustamme lisää!