Ta kontakt

I Sjömanspensionskassans Harpun-kvarter stöds gemenskapen genom en digital serviceplattform

Ett urbant byasamhälle med tusen invånare

Harpun-kvarteret som reser sig intill Åbo slott, alldeles intill stadens centrum, kommer att bilda en ekologisk och trivsam helhet med tolv våningshus där invånarnas gemenskap stöds av en digital serviceplattform. Det unikt belägna kvarteret är planerat med stort hjärta och extremt professionellt. Husets ca 500 olika stora lägenheter kommer att då de är färdiga erbjuda ett hem för tusen nöjda invånare. Förutom kvartershuset och den trygga innergården har kvarterets invånare också tillgång till en ny typ av serviceplattform som möjliggör tjänster som ökar komfort och trygghet. Det nästan helt självförsörjande kvarteret vad beträffar energiförsörjning, ger ett stadshem för cirka tusen invånare.

Kvalitetsbyggande och kvalitativt boende förutsätter även invånartillvänd ledning

Vi besökte det stiliga Harpun-kvarteret som är byggt av Sjömanspensionskassan och träffade dess fastighetsförvaltare Jan Lindroos och Sari Saarenpää vilka gjorde ett gott intryck på oss genom sitt serviceinriktade sätt att tänka och sin invånartillvändhet.

Som fastighetsförvaltare är det ett speciellt nöje att vara delaktig i vardagen för ett objekt som Harpun-kvarteret. Gemenskap och hållbara lösningar har redan i planeringsskedet blivit noggrant genomtänkta och verkställs med pietet, säger Sari och Jan då de presenterar kvarterets framtida hus. I framtiden kan husets invånare breda ut sig på en filt på huset gröna tak för att t.ex. avnjuta en picknick med utsikt mot Åbo slott.

Enligt fastighetsförvaltarna kan kommunikation som tar hänsyn till invånarens dagliga liv effektivt skapa en positiv vi-anda i kvarteret. När det gäller ett nytt objekt är det särskilt viktigt att tänka på hur man kommunicerar, eftersom det är viktigt att från första början skapa en förtroendefull och god kundrelation med invånarna.

Särskilt nu då en del av kvarteret fortfarande är i planerings- och byggnadsskedet är en uppdaterad, tät och snabb kommunikation nödvändig. Det kan gälla ändringar av trottoarer som beror på bygget. De invånare som redan bor i de färdiga husen berörs av sådant i sin vardag. Sari och Jan tackar de aktiva och positiva invånarna som det har varit ett nöje att påbörja ett samarbete med.

Uppdaterad kommunikation och fastighetschefens flexibilitet räddade bastukvällen

Om situationen kräver snabba åtgärder har det i praktiken visat sig att det mest effektiva har varit att kommunicera med invånarna via PNTmobile – applikationen. En sommarlördagskväll kunde, utan appen och dess push-funktioner, ha skapat en annan ton i skällan då bostadsbolaget drabbades samtidigt av hiss- och bastuproblem.

Vi blev imponerade av fastighetschefens flexibilitet och vänlighet, då Jan svarade: ”att skriva och sända ett meddelande som ett push-meddelande är väldigt enkelt och snabbt, så jag gjorde det gärna hemifrån, trots att det var en lördagskväll”.

Digital kommunikation möjliggör kommunikation av hög kvalitet

Då arbetsdryga och tidskrävande arbetsmoment eliminerats från kommunikationen, har tröskeln för invånar­kommunikation sänkts, säger fastighetsförvaltarna. Applikationen har verkligen gjort det möjligt att lägga mer tid på själva kommunikationen, då duplicering och distribuering av meddelanden inte längre behövs. Visst, det finns fortfarande de som inte använder smartapparater, men de betjänas på andra sätt.

Fastighetsförvaltarna vill verkligen uppmuntra invånarna att vara aktivare med att använda den tillgängliga invånar­applikationen så att information ska nå så många som möjligt.

För närvarande övervägs möjligheten att i kvarteret ta i bruk betalningsalternativet som invånarappen möjliggör. Det skulle underlätta faktureringen avsevärt och skulle vara en resursmässigt klok lösning med tanke på en effektiv användning av utrymmen och samtidigt tillgodose invånarnas behov.

Ansvar och ansvarsfullt byggande

”Som Harpun-kvarterets byggherre är vårt mål att på olika sätt göra kvarteret till Europas bästa”, säger Marina Paulaharju, administrativ- och kommunikationschef för Sjömanspensionskassan. Att introducera digitalisering som en del av boendet i kvarteret är ett av dess sätt.

Andra sätt är att inkludera ekologiskt tänkande, energieffektivitet, koldioxidavtryck, boendekostnader, trygghet och vi-anda.

Kvarterets funktionella och nästan en hektar stora fina gårdsområde anpassat för alla åldrar, värme- och dagvattensystemet med skikt av skumglas, jordvärmebrunnar och solpaneler är exempel på praktiska lösningar. Invånarnas gemenskap och kommunikation inom kvarteret förstärks av One4all’s bostadstjänstplattform med mobilappar och informations­skärmar. Då hela kvarteret är färdigbyggt kommer företag också att kunna gå med i systemet och erbjuda invånarna särskilda förmåner.

”Som en finländsk aktör inom arbetspensionssektorn är ansvar och ansvarsfullt byggande viktiga värden för Sjömanspensionskassan. Harpun-kvarteret är ett utomordentligt ansvarsfullt byggt bostadskvarter, som det är ett nöje att marknadsföra och sälja till köpare i olika ålder och med olika bakgrund”, avslutar Marina.

Dela: Facebook · LinkedIn · Twitter

Produkter och tjänster

Kundhistorier

Du kanske också är intresserad av

Vill du höra mer eller be om mer information?

Ring eller mejla mig – jag vill gärna höra hur vi kan hjälpa dig. En kontakt binder dig inte till någonting!

Henry Hietavala, försäljning