Menestyvän taloyhtiön tunnusmerkkejä osa 3/3

8. Taloyhtiö noudattaa lakia ja säännöksiä, mutta ei tyydy vain siihen mitä on pakko tehdä, vaan toimii systemaattisesti oman tahtotilansa pohjalta. Taloyhtiö kunnioittaa hyvää hallintotapaa.

9. Hallitus asettaa tavoitteet toiminnalleen ja tuntee vuosikellonsa. Hallitus kokoontuu tavoitteidensa pohjalta eikä vain silloin, kun on pakko. Hallituksella on ohjenuorana hyvä asumisviihtyvyys. Hallitus ja isännöitsijä ei ole unohtanut viestinnän avainasemaa asumisviihtyisyyttä ja yhteisöllisyyttä silmälläpitäen.

10. Kunnossapito- ja erityisesti perusparannustoimenpiteet pitää toteuttaa strategian pohjalta. Ei vain korjata tai varsinkaan korjailla, vaan parannetaan. Perusparantamiseen ei lähdetä ilman analyyttistä ja tavoitteellista hankesuunnitelmaa

11. Taloyhtiön likviditeetti, hoitokulujen taso ja vakavaraisuus ovat hallinnassa. Muistetaan myös ”korjausvelka”. Hoitokuluissa energiakuluilla on keskeinen rooli.

12. Taloyhtiön energiataloutta johdetaan suunnitelmallisesti. Energian käytön lisäksi myös muut ympäristönäkökohdat otetaan huomioon.

Kiinteistöneuvos, HT-tilintarkastaja Reijo Savolainen on koonnut menestyvän taloyhtiön tunnusmerkkejä käyttöönne.