Ota yhteyttä

Alueportaali mahdollistaa yhteiskäyttöpalvelut uudella asuinalueella

Helsingin Kruunuvuorenranta on uusi merellinen asuinalue, jossa on päätetty panostaa alueen asukkaiden päivittäisen elämän sujuvoittamiseen. Tästä syystä Kruunuvuorenrannan asukkaiden käyttöön on otettu alueportaali jo varhaisessa vaiheessa alueen rakentumista. Koko asuinalueen on arvioitu olevan valmis 2030-luvun alkupuolella.

Alueportaali tukee asuinalueen kehitystä

Kruunuvuorenrannan asuinaluetta hallinnoi Kruunuvuorenrannan Palvelu Oy, jossa tiedostettiin uuden, kehittyvän asuinalueen tarpeet. Palveluyhtiössä päätettiin ennakoida ja välttää mahdollisia haasteita ottamalla käyttöön digitaaliset kanavat viestintään ja yhteiskäyttöpalveluiden varaamiseen jo siinä vaiheessa, kun yhteistilat olivat vasta valmistumassa.

Palveluyhtiössä isännöitsijänä toimivan Joonas Siposen mielestä digitaaliset viestinnän ja asumisen palvelut ovat olleet tärkeässä roolissa uuden asuinalueen rakentumisessa.

“One4allin palvelut ovat tukeneet alueen kehitystä. Kruunuvuorenrannassa tulee asumaan yli 13 500 asukasta, joten meidän tulee tavoittaa ja palvella ihmisiä laajalla asuinalueella. Asukkailta tulee pyyntöjä laidasta laitaan ja heillä on erilaisia tarpeita, joihin voimme vastata One4allin palveluiden avulla”, kertoo Siponen.

“Alueen palvelut olisi voitu toteuttaa muullakin tapaa, mutta silloin olisimme joutuneet pelaamaan monen eri toimijan kanssa. One4allin kautta tarvittavat palvelut järjestyivät yhden toimijan kautta, mikä helpottaa työtämme.”

Kuva Joonas Siposesta Kruunuvuorenrannan Kruunuparkki 5 -rakennuksen vieressä, jossa sijaitsevat alueen asukastilat, joita voi varata alueportaalin kautta.
Joonas Siponen toimii Kruunuvuorenrannan aluetta hallinnoivan Kruunuvuorenrannan Palvelu Oy:n isännöitsijänä.

Asukkailta kiitosta alueportaalista ja yhteiskäyttöpalveluista

Kruunuvuorenrannan asukkailla on käytössä PNTmobile asukassovellus, jossa toimii myös digitaalinen varauskalenteri yhteiskäyttöpalveluiden ja yhteistilojen varaamiseen. Lisäksi palvelukokonaisuuteen on rakennettu Kruunuverkko.fi-verkkosivusto, joka toimii saumattomasti saman PNTmanager hallinta­järjestelmän kautta kuin PNTmobile. Yhdessä PNTmobile ja Kruunuverkko muodostavat kattavan tietopankin.

“Asukkailta on tullut positiivista palautetta siitä, että käytössä on helppo viestintä- ja varauskanava. Asukkaat kokevat selkeäksi sen, että on vain yksi kirjautuminen ja kanava, josta kaikki onnistuu”, kertoo Siponen.

“Palveluyhtiö on monelle uusi juttu ja se voi olla asukkaille vaikeasti ymmärrettävä. Kruunuvuorenrannassa tiedostetaan mielestäni hyvin, miten palveluyhtiö toimii, koska One4allin palvelut ovat tukeneet palveluyhtiön näkyvyyttä alueella.”

Kaikki asuinalueen tärkeät tiedot koottuna alueportaaliin

PNTmobilen kautta asukkaat voivat seurata alueen tapahtumia ja lukea alueeseen liittyviä vinkkejä ja oppaita. Alueen eri palveluntarjoajat voivat tiedottaa alueen asukkaita ajankohtaisista asioista sovelluksen avulla. Sovelluksesta löytyy myös tärkeitä linkkejä.

Alueportaalina toimimisen lisäksi PNTmobilea voi käyttää taloyhtiön sisäiseen viestintään, eli isännöitsijät, talotoimikunnat ja taloyhtiön hallitukset voivat tiedottaa sovelluksessa ja hyödyntää sovelluksen kaikkia ominaisuuksia oman taloyhtiönsä tarpeisiin.

Alueen taloyhtiöt voivat myös muun muassa vuokrata omia vapaana olevia parkkipaikkojaan muiden taloyhtiöiden asukkaiden käyttöön ja saada tällä tavoin tuloja tyhjinä olevista parkkipaikoista.

“Autopaikat ovat yksi yleinen uusien asuinalueiden haaste. Meille tuli asukkailta paljon kyselyitä, mistä autopaikan voi saada. Halusimme sen vuoksi lisätä taloyhtiöille mahdollisuuden tarjota vapaita parkkipaikkoja myös muille kuin taloyhtiön omille asukkaille. Tämä lisäpalvelu on koettu hyödylliseksi ja sen avulla osa asukkaista on onnistunut löytämään parkkipaikan muualta, jos oman taloyhtiön parkkipaikat ovat olleet täynnä”, kertoo Siponen.

Kuva Kruunuparkki 1., joka on tummansininen ympyrän muotoinen parkkihalli.
Kruunuvuorenrannasta löytyy viisi parkkihallia, jotka on nimetty Kruunuparkeiksi (1-5).

Kruunuvuorenrannan yhteiskäyttöpalvelut varataan alueportaalin kautta

PNTmobilessa toimiva digitaalinen varauskalenteri mahdollistaa erilaisten yhteiskäyttötilojen ja yhteiskäyttöpalveluiden varaukset alueella. Varausjärjestelmä otettiin käyttöön Kruunuvuorenrannassa vuonna 2020 yhteistilojen valmistuessa. 

Asukkaat varaavat varauskalenterin avulla kätevästi alueen erilaisia yhteistiloja, kuten kerhotiloja, verstasta, kuntosalia ja rakentamisen edetessä mahdollisesti myös saunoja. Yhteistiloissa on käytössä kulunohjaus, joka varmistaa, että vain tilan varannut asukas pääsee tilaan varattuna ajankohtana.

Joonas Siponen avaamassa harrastustilan ovea näyttämällä iLoq-avaintaan oven koodilukijaan. Harrastustila varataan alueportaalissa
Varauskalenteriin liitetty kulunhallinta helpottaa yhteistiloihin kulkua ja mahdollistaa kulunseurannan.

Tilavaraukset ilman turhia välikäsiä

Varauskalenterin suosiosta kertoo se, että vuoden aikana Kruunuvuorenrannassa on tehty yli 120 000 tilavarausta ja varauskalenterin käyttäjiä alueella on jo lähes 2 000. Kruunuvuorenrannasta löytyy myös viisi taloyhtiötä, joissa asuu erityisen innokkaita yhteistilojen varaajia: näissä taloyhtiöissä on kussakin tehty vuoden aikana yli 10 000 varausta.

“Sovelluksen käyttäjämäärät nousivat huomattavasti, kun varauskalenteri otettiin käyttöön. Tilavarausten ei tarvitse kulkea välikäden kautta, vaan asukkaat voivat hoitaa varaukset itse. Tämä toi helppoutta sekä asukkaan suuntaan että omaan työhöni”, iloitsee Siponen.

“Varausjärjestelmän ulkoistamisen ansiosta oma työni on keventynyt hallinnollisella puolella, kun asukkaat voivat itse tehdä varauksia missä ja milloin vain. Voin suositella One4allin palveluita muillekin, sillä ne ovat helpottaneet omaa työtäni.”

Alueportaali auttaa yhteisöllisyyden muodostumisessa uudella asuinalueella

Asukkaiden lisäksi tietyille ulkopuolisille toimijoille on annettu oikeus käyttää tiloja. 

“Eri toimijat, kuten seurakunta ja paikallinen asukasyhdistys, ovat järjestäneet yhteisöllisiä tapahtumia, kuten joululaulutilaisuuksia, perhekahviloita ja atk-kursseja senioreille. Tiloissa on järjestetty myös joogaa. Tarveselvityksessämme nousi myös esiin asukkaiden kiinnostus erilaisten yhteiskäyttötavaroiden, kuten työkalujen varaamiselle”, kertoo Siponen.

Sovelluksessa toimii varauskalenterin lisäksi asukkaiden oma ilmoitustaulu ja kirpputori, joiden kautta tarpeettomaksi jäänyttä tavaraa voi myydä ja antaa lähinaapureille tai laajemmin koko Kruunuvuorenrannan alueella. Sovelluksessa on myös kyselytoiminto.

“Teemme läheistä yhteistyötä alueen toimijoiden kanssa. Esimerkiksi Kruunuvuorenrannan jätteen putkikeräys Oy on tehnyt kyselyitä PNTmobilen kyselytoiminnon kautta, jotta he tavoittavat mahdollisimman paljon asukkaita”, kertoo Siponen.

Kuva neljästä iloisesta lapsesta syömässä herkkuja kerhohuoneella. Kerhohuone varataan alueportaalin kautta.
Kruunuvuorenrannan yhteistiloihin kuuluu kerhotila, jonka voi varata vaikka syntymäpäiväjuhlia varten.

Porrasnäyttö on tuttu näky Kruunuvuorenrannan porraskäytävissä

“One4allia on suositeltu alueella ja sen vuoksi taloyhtiöt ovat ottaneet One4allin palveluita omaan käyttöönsä alueportaalin lisäksi”, kertoo Siponen.

Taloyhtiöt voivat hyödyntää PNTmobilea taloyhtiön sisäiseen viestintään ja asumisen palveluiden hallinnoimiseen, kuten taloyhtiön omien yhteistilojen varaamiseen oman taloyhtiön asukkaille. Halutessaan taloyhtiö voi laittaa yhteistiloja varattavaksi myös vaikka yksittäiselle naapuritaloyhtiölle.

Osalla taloyhtiöistä on käytössään laajennettu palvelu eli sovelluksen lisäksi talon porraskäytävään on asennettu digitaalinen porrasnäyttö. Tiedotteiden lukeminen ja varausten tekeminen onnistuu sovelluksen ohella kätevästi myös porrasnäytöltä, jolloin tiedon ja palvelujen tavoittavuus tehostuu. Taloyhtiöiden omien porrasnäyttöjen lisäksi Kruunuvuorenrannan yhteisistä tiloista löytyy kolme kosketusnäytöllistä porrasnäyttöä.

Kuva Joonas Siposesta koskettamassa digitaalista porrasnäyttöä, jossa näkyy eri sisältöjen otsikot. Porrasnäyttö on osa alueportaalia.
Joonas Siponen esittelee, kuinka helppoa asukkaiden on tarkastaa viimeisimmät tiedotteet ja tärkeät ohjeet porrasnäytöltä.

Hyviä kokemuksia alueportaalin kehittämisestä One4allin kanssa

Siposella on positiivisia kokemuksia yhteistyöstä One4allin kanssa. Hän on tyytyväinen, että yhteistyö on sujunut aina mutkattomasti.

“Omaa työtäni helpottaa, kun on yksi toimiva työkalu, joka on tuttu ja hyväksi havaittu. Yhteistyö One4allin kanssa on ollut helppoa ja kaikki on sujunut hyvin. Olemme saaneet joustavasti ja helposti tarvittavat ratkaisut ja lisäpalvelut käyttöömme.” 

Siponen kertoo tehneensä aktiivista yhteistyötä One4allin järjestelmäkehityksestä vastaavan Mikko Määtän kanssa, jonka kanssa hän on kehittänyt yhdessä ratkaisuja Kruunuvuorenrannan tarpeisiin. 

Siponen jakaa kiitosta myös One4allin asiakaspalvelulle.

“Olen saanut asiakastuesta pikaista apua ongelmatilanteissa, oli kyseessä mikä tahansa haaste. Viestintä toimii kahteen suuntaan: myös One4all pitää meidät ajan tasalla asukkailta saaduista palautteista, joista meidän on hyvä olla tietoisia.”

Henkilökuva One4allin alueportaalin järjestelmäkehityksestä vastaavasta Mikko Määtästä tietokoneen äärellä.
One4allin Mikko Määttä varmistaa, että Kruunuvuorenrannan tarpeisiin löytyy sopiva ratkaisu. 

Sovellus koetaan tarpeellisena tiedotuskanavana

Kruunuvuorenrannan alueella vuodesta 2016 asti asuneella Saskia Lammilla on monipuolista käyttökokemusta PNTmobilesta.

“Käytän PNTmobilea tällä hetkellä taloyhtiömme kerhohuoneen ja pesutuvan varauksiin. Olen myös varannut alueen yhteistiloja, kuten kuntosalia”, kertoo Saskia.

“Asuin ennen taloyhtiössä, jossa oli käytössä paperinen varauskalenteri ja jouduin ravaamaan tarkastamassa vapaita vuoroja. Sovellus on ollut kätevä, koska voin varata ja perua vuorot lennosta sekä selailla helposti, milloin olisi seuraavia vapaita vuoroja tarjolla.”

Saskialla on myös kokemusta muista sovelluksen ominaisuuksista.

“Olen käyttänyt sovellusta Kruunuvuorenrannan Taloyhtiöt -yhdistyksen tiedotteiden jakamiseen koko Kruunuvuorenrannan alueelle. Taloyhtiömme isännöitsijä on käyttänyt sovellusta taloyhtiön sisäisiin kyselyihin. On näppärää, ettei hänen tarvitse jaella paperisia lippulappusia.”

Saskian mielestä taloyhtiön omalle mobiilisovellukselle on tarvetta, vaikka käytössä olisikin taloyhtiön epävirallinen Facebook-sivu, sillä kaikki asukkaat eivät käytä sosiaalista mediaa. Hän näkee tärkeäksi, että taloyhtiöllä on olemassa myös oma tiedotuskanava, johon kaikilla on pääsy.

Saskia on ollut Kruunuvuorenrannan Taloyhtiöt -yhdistyksen kautta mukana yhteisissä tapaamisissa One4allin kanssa, jossa on välitetty asukkaiden toiveita ja ehdotuksia.

“One4all on ottanut palautetta ja ideoita mielellään vastaan. Heillä on mielestäni ollut halukkuutta kehittää sovelluksen käytettävyyttä paremmaksi.”

Asukkaat ideoivat monta tapaa hyödyntää asukassovellusta

Teimme Kruunuvuorenrannan asukkaille kyselyn yhteistyössä Kruunuvuorenrannan Palvelun kanssa. Selvitimme kyselyn avulla, miten hyödylliseksi asukkaat kokevat PNTmobilen ja millä uusilla tavoilla sovellusta voisi jatkossa hyödyntää kehittyvällä alueella.

Kyselyssä selvisi, että sovellusta käytetään eniten taloyhtiön omien yhteistilojen ja Kruunuvuorenrannan alueen yhteisten tilojen varauksiin. Sovellus saa asukkailta kiitosta muun muassa siitä, että reaaliaikainen varaustilanne on aina nähtävissä. 

“Helppo, nopea, selkeä, varausten määrä näkyy heti.”

“Olen katsonut minkä verran kuntosalilla on varauksia ja näin ollen mennyt väljempään aikaan.”

Asukkaita kiinnostaa, mitä omassa taloyhtiössä ja koko Kruunuvuorenrannan alueella tapahtuu. Asukkaat toivoivat vielä enemmän omaa taloyhtiötä ja aluetta koskevaa tiedotusta sekä tapahtumia alueelle. Myös mahdollisista harrastusryhmistä tai kerhoista voisi asukkaiden mielestä tiedottaa PNTmobilen kautta.

“Ajantasainen viestintä on tärkeää.”

“Tulevaisuudessa tietoa kaikesta, mikä koskee tätä aluetta ja olisihan se kivaa, että tätä kautta näkisi ekana, mitä tällä alueella puuhataan, rakennetaan, tapahtuu ym.”

Asukkailta tuli paljon ideoita siihen, mitä alueella voisi tulevaisuudessa jakaa yhteistilojen lisäksi. Vastauksissa toistui tavaroiden, palveluiden ja vinkkien jakaminen.

“Mitä vain autosta porakoneeseen. Myös esim. lemmikkien tilapäishoito tai ulkoilutus voisi toimia tuota kautta. Ja vaikka lenkkiryhmä sellaisille, jotka haluavat seuraa.”

“Sähköpyöriä, yhteiskäyttöauto.”

“Isompia koneita kuten tekstiilipesuri.”

“Vinkkejä alueella ulkoiluun, esim. reittejä.”

Digitaalinen järjestelmä tukee Kruunuvuorenrannan asuinalueen kehitystä tulevaisuudessakin

Joonas Siponen suunnittelee jo innolla Kruunuvuorenrannan seuraavia kehitysaskeleita.

“Hallittavana on iso kokonaisuus. Mielestäni palveluyhtiön osuus on ollut hyvällä mallilla. Uudet asuinalueet ovat kuitenkin kehittyviä keskuksia ja on tärkeää, että olemassa olevaa toimintaa voidaan kehittää. Seuraavaksi voisimme lähteä kehittämään edelleen viestintää ja tiedotuspuolta. Meillä on jo hyvä pohja valmiina, koska toimiva järjestelmä on jo käytössä.”

Kuva Joonas Siposesta nojaamassa kaiteeseen alueportaalissa varattavan Kruunuvuorenrannan asukastilan ulkopuolella.
Joonas Siponen suunnittelee tehostavansa alueportaalissa tiedottamista.

Yhteisö rakentuu toimivan alueportaalin avulla

One4allin toimitusjohtaja Kitte Hamilton painottaa asukasviestinnän ja asumisen palveluiden tärkeyttä uuden asuinalueen arjessa.

“On tärkeää muistaa, että uutta asuinaluetta rakennettaessa rakennetaan samalla myös täysin uutta yhteisöä. Toimivan ja turvallisen yhteisön rakentaminen helpottuu, kun käytössä on tavoitteita tukevat työkalut. Kun asukkailla on alusta asti käytössään helppokäyttöiset kanavat viestintään ja palveluiden käyttöön, ja kokemukset näistä ovat hyviä, vaikuttaa se asukkaiden tyytyväisyyteen. Ne myös tukevat yhteisön rakentumista ja asuinalueen kehittämistä.”

Tarvitsetko apua alueellisen hankkeen asukasviestinnän ja palveluiden toteutukseen? Ota yhteyttä, autamme sinua löytämään oikean ratkaisun.

Henry 0400 888 218 / [email protected]
Kitte 040 761 1923 / [email protected]

Jaa: Facebook · LinkedIn · Twitter

Tuotteet ja palvelut

Asiakastarinat

Saattaisit olla kiinnostunut myös näistä

Haluaisitko kuulla lisää?

Soita tai lähetä minulle sähköpostia – kuulisin mielelläni kuinka voimme olla avuksesi. Yhteydenotto ei sido sinua mihinkään.

Henry Hietavala, myynti