palveluMME
Hyödyt ja käyttötavat

PAREMPAA ASUKASVIESTINTÄÄ

Näin taloyhtiöt ja vuokrataloyhtiöt voivat käyttää palveluitamme parantaakseen viestintäänsä:

 • Tavoitatte asukkaat tehokkaammin monipuolisten digitaalisten kanavien kautta.
 • Taloyhtiön johtaminen on helpompaa, kun viestintä on nopeaa ja täsmällistä.
 • Avoimuus lisääntyy ja asukkaiden viihtyisyys paranee, kun asukkaille tiedotetaan asioista säännöllisesti ja oikeaan aikaan.
 • Viestintä parantaa myös asukkaiden turvallisuutta. Tiedottaminen ehkäisee tapaturmia ja lisää asukkaiden tietoisuutta erilaisista riskeistä.
 • Aktiivinen viestintä edistää yhtiön hyvää hallintoa, mikä vähentää asukkaiden, hallituksen ja isännöitsijän välisiä erimielisyyksiä.
 • Tiedottamalla asumiskustannuksista voitte vaikuttaa asukkaan tapoihin.
 • Aktiivisella hankeviestinnällä saneerauksen aikana annatte asukkaalle mahdollisuuden reagoida ajoissa asumiseen vaikuttaviin haittatekijöihin. Lue lisää kuinka digitaaliset viestintäratkaisut tehostavat hankeviestintää.
 • Akuuteissa tilanteissa tärkeät tiedotteet ovat reaaliajassa asukkaiden nähtävillä kaikissa kanavissa.
 • Tärkeät yhteystiedot ovat aina helposti saatavilla.
 • Ajastuksen avulla voitte toistaa viestiä säännöllisesti haluttuina ajankohtina.
 • Asukkaalla on asumiseen liittyvä tieto yhdessä paikassa, monessa kanavassa sekä porrasnäyttöjen että PNT®mobile-asukassovelluksen kautta.
 • Palveluita ovat helppoa käyttää. Myös senioreiden mielestä työkalut ovat olleet helppokäyttöisiä. Lisäksi kosketusnäytöt ottava myös liikuntarajoitteiset huomioon. Katso video asukaskokemuksista tästä linkistä.

Kehittämämme digitaaliset ratkaisut palvelevat 
niin viestin laatijaa, kuin sen vastaanottajaa.

TYYTYVÄISEMPIÄ ASUKKAITA

Näin taloyhtiöt ja vuokrataloyhtiöt voivat käyttää palveluitamme parantaakseen asukkaiden tyytyväisyyttä:

Palvelumme tekee järjestelmien yhteistoimivuuden mahdolliseksi erilaisten rajapintojen kautta.

TEHOKKAAMPAA ISÄNNÖINTIÄ JA HUOLTOA

Näin isännöinti ja huoltoyhtiö hyötyvät ratkaisuistamme:

 • Tiedottaminen on helppoa, joten kynnys viestiä asiakkaille laskee
 • Turhat yhteydenotot vähenevät, kun asukkaat saavat tiedot oikeaan aikaan
 • Tiedottaminen hoituu etänä, mikä säästää aikaa ja rahaa
 • Porraskäytäviin vietyjä tiedotteita ei tarvitse enää tulostaa
 • Palvelun laatu paranee
 • Pelisäännöt selkeytyvät ja taloyhtiön hyvä hallinnointi helpottuu

PAREMPAA ASUMISTA PALVELUTALOISSA

Näin palvelutalot hyötyvät ratkaisuistamme:

 • Asumisviihtyvyys paranee ja yhteenkuuluvuuden tunne lisääntyy, kun asioista viestitään tarpeeksi ja oikealla hetkellä.
 • Viestinnällä kannustetaan asukkaita toimimaan halutulla tavalla.
 • Tiedottamalla voidaan ehkäistä tapaturmia ja muistuttaa turvallisuutta lisäävistä asioista.
 • Asumiseen liittyvät palvelut kuten viikko-ohjelmat, aikataulut ja ruokalistat, ovat kaikkien saatavilla. Niitä on myös helppoa päivittää. 
 • Palvelussa voi jakaa kunnan tai muiden palveluntarjoajien tiedotteita.
 • Kosketusominaisuudella varustetut porrasnäytöt ottavat myös liikuntarajoitteiset käyttäjät huomioon.

 

 

 

PALVELUMME RAKENNEKUVA

 

Palvelukuvaus_One4all.png